CAMIEL EURLINGS OVER JUSTITIE: ‘HET IS ALLEMAAL NIET WAAR ANDERS WAS HET HEEL ANDERS AFGELOPEN’

DIT IS VERBIJSTEREND: NU GEBRUIKT CAMIEL EURLINGS DE WAANZINNIGE KLASSENJUSTITIE IN NEDERAND ALS ARGUMENT ZIJN ONSCHULD TE BEPLEITEN * HIERUIT BLIJKT NOU PRECIES HOE CRUICAAL HET IS IN DERGELIJKE GEVALLEN EEN OPENBAAR EN EERLIJK PROCES TE HEBBEN

Het is het argument dat we vaak horen over Joris Demmink: hij moet wel onschuldig zijn anders was hij nooit de baas van justitie geworden. Dezelfde klassieke drogreden wordt nu ingezet door Eurlings: het is allemaal niet waar van die zware mishandeling want als het wel waar was, dan was mijn zaak heel anders afgelopen (einde van het interview met Frits Wester). Eurlings tart werkelijk alles en iedereen door deze ‘analyse’ in te leiden met de woorden ‘iedereen die verstand heeft van justitie’. Wie ‘verstand heeft van justitie’ zal direct alarm slaan over de wantoestanden in de zaak-Eurlings waarin iemand die zijn hele loopbaan heeft kunnen opbouwen op kosten van de Nederlandse burger geen verantwoording in de rechtszaal hoeft af te leggen voor zijn delicten. Hierdoor is de waarheid over de mishandeling van zijn vriendin nooit op tafel gekomen net zomin als de waarheid over de delicten van Joris Demmink. In plaats van een proces waarin het OM de schuld van Eurlings zou moeten aantonen en zijn advocaat zijn onschuld, onderbouwd met feiten, bewijzen en getuigen, worden we nu getrakteerd op de ‘oprechte excuses’ van Camiel. Zijn aftreden bij het IOC wordt gezien als een ‘straf’ waar een gewone burger de cel in moet. Maar het allerergste is nog wel dat niemand -niet in de wetenschap, niet in de media, niet in de politiek- alarm slaat over deze perverse verkrachting van onze rechtstaat.

2 Replies to “CAMIEL EURLINGS OVER JUSTITIE: ‘HET IS ALLEMAAL NIET WAAR ANDERS WAS HET HEEL ANDERS AFGELOPEN’”

  1. “Us” glimmend Camieleke, zit als voormalig Minister van Verkeer en Waterstaat, IJSKOUD midden tussen de “Dresden” samenspanners TEGEN de normale NEDERLANDSE overheid (waar Wilhelmina en Prins Bernhard zich VERRADERLIJK EN EXTREEM SCHADELIJK bij hebben AFGEMELD in 1940)………Gezellig!

    En als je je daaraan (moreel debiel) committeert, ben je in USA/GB vazalstaat PB BV (voorshands) onaantastbaar!

  2. De PB BV “Justitie” in naadloze samenspanning met de satanische gruwelmoordenaars van Dresden, die alles op alles zetten om de wet niet op hen van toepassing te laten zijn (‘The law does not apply to psychopaths’) en daar tot op heden extreem ‘psy-op’ manipulatief, zoals van ‘pure evil’ psychopaten (die soms iemand dusdanig weten te manipuleren, dat ie lachend zijn eigen been afzaagt) bekend….en die er vooralsnog ongestraft mee weg weten te blijven komen.

Geef een reactie