FIGHTING BACK! BRETT KAVANAUGH STAAT OOK VOOR ROB SCHOLTE EN MICHA KAT

STEUN ROB EN MICHA IN HUN STRIJD TEGEN DE KINDERVERKRACHTENDE STAATS-CRIMINELEN DIE VOOR NIETS EN NIEMAND TERUGDEINZEN, BEREID ZIJN MENSEN EN GEZINNEN TE VERNIETIGEN OM AAN DE MACHT TE BLIJVEN! MAAK EEN BEDRAG OVER OP DE REKENING VAN ONZE STICHTING [via drsmkat@yahoo.com]

4 Replies to “FIGHTING BACK! BRETT KAVANAUGH STAAT OOK VOOR ROB SCHOLTE EN MICHA KAT”

 1. Micha, met jouw jarenlang verblijf in aziatische pedo-paradijzen was er ten aanzien van jou natuurlijk al wel een vermoeden, maar van Rob Scholte wisten we het nog niet.
  Maar, zeer ophelderend dat je uiteindelijk zo openlijk toegeeft net als Kavanaugh een sex-offender te zijn.

  Want dat Kavanaugh schuldig is staat natuurlijk als een paal boven water. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld Demmink is er tegen hem WEL bewijs, en zijn er WEL slachtoffers bekend.

  Dat jij hem zo hartelijk in de armen neemt, tekent de verhouding tussen de sex-delinquenten onder elkaaar. Van Rob Scholten had ik het niet verwacht, maar daar weet jij natuurlijk meer over want je kent hem persoonlijker dan ik. Wel vraag ik me af of hij er blij mee is dat jij dit nu naar buiten brengt…

 2. Jij Kat weet ook heel goed dat als Brett echt iets had willen doen aan het vele criminele dat er samenhangt met de moeder aller valse vlag aanslagen namelijk 9/11, hij als oudgediende binnen de Amerikaanse jurisdictie vanwege de oorzaak van zoveel bloedvergieten vandaag de dag nooit welke functie dan ook binnen datzelfde joden✡poppenkast had kunnen, willen dan wel moeten aanvaarden?! Gelijkwaardig zoals een comment onder het artikel van de beslagname op eigen bezit door Rob Scholte verduidelijkt..;

  “Wat zal het de burgers van Den Helder weer een hele boel geld gaan kosten. En dat dankzij de Wethouders van VVD ,CDA ,PVDA onder leiding van de VVD Burgemeester die het allemaal veroorzaakt hebben. Maar waar zijn eigenlijk de Wethouders van BVDH ,CU en de Seniorenpartij. Die hadden allang hun standpunt moeten kenbaar maken en de beslagname, gijzeling en inbeslagname van de privé spullen van de Heer Scholte niet te accepteren en ongedaan maken. Maar dat lef hebben ze niet nee lekker wegduiken en niks van je laten horen. Een slap zooitje. Maar ja het PLUCH zit zo lekker.”

  1. Wat loop je toch ondoorzichtig geslepen naar dat geselecteerd verontwaardigde dan wel mensen verneukende televaag te solliciteren Kat? Waar bleef die toen het er nog echt op aankwam en dus ten bate van haar laf hoernalistieke baantje zwijgende vetophoping van een MSM-rat dan? Of wil je hier weer eens met droge ogen gaan beweren dat die mediale hersenspoeling pas begon vlak nadat hun orgaan rovende joden‘wetje’ binnen dat leuterparlement daar in Den Haag erdoor was?! Doet mij inderdaad erg denken aan die zich via hun verraderlijke mensenverneukerij met hun pensioenpoet binnen waande hoerlitici die wanneer het er nog echt toe doet altijd hun stinkende bakkes maar wijselijk houden op straffe van een nekschot of erger. Wanneer die volksverraders van hun beleidsbepalende functie af zijn en dus geen bedreiging meer vormen voor de manipulerende agendaatjes van de betaalmonopolisten van deze wereld, dan mogen ze zich tot aan hun graf helemaal geselecteerd incontinent krokodillentranen vanwege hun teruggave (niet dus) van via ongeoorloofd bedriegen der braaf belasting afdragende klootjesvolk. Wat dat betreft doet jullie geveinsde geslepenheid het oordeel weer eens met verve bevestigen dat een gojimmennende idijood voor zijn judaspenningen altijd tot aan zijn graf bereid is te ploeteren met zo veel als mogelijke jodenstreken geflankeerd door de er niets meer toe doende & als het kalf verdronken is ratten-uithaaltjes van hoernalistieke baantjes uitvreters in dit geval. MENSONTEREND DUS…

Geef een reactie