HAENEN-GATE: BIZAR GEDRAG ADVOCAAT NRC HANDELSBLAD, WEIGERT CONFRERE TE ANTWOORDEN

EXTRA: INTERVIEW MET MICHA BIJ STEVE BROWN OVER ZIJN STRIJD TEGEN DE MSM EN DE OP HANDEN ZIJNDE OVERWINNINGEN

MICHA’S ADVOCAAT DOET EEN LAATSTE POGING BIJ JENS VAN DEN BRINK, ADVOCAAT VAN NRC HANDELSBLAD, ANTWOORD TE KRIJGEN OP DE VRAGEN OVER MARCEL HAENEN * DIT KOMT NOOIT VOOR, DAT EEN ADVOCAAT OP DEZE WIJZE DUIKT * BEERPUTTEN, BEERPUTTEN, BEERPUTTEN! * MICHA WINT VOOR DE VRIJHEID EN DE WAARHEID OP ALLE FRONTEN!

[wp_ad_camp_1]

Van: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 16:12:23
Aan: jens.van.den.brink@kvdl.com
CC: drsmichakat@outlook.com

Geachte confrère,

Hierbij herinner ik u aan mijn onderstaande e-mail van 22 januari jl., waarop u nog altijd niet heeft geantwoord. Ook cliënt heeft geen reactie van u ontvangen. Ik wil u vragen dat alsnog binnen een week na vandaag te doen, waarmee eventuele gerechtelijke stappen van cliënt wellicht kunnen worden voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Thijs Stapel 22-1-2016
Aan: jens.van.den.brink@kvdl.com
CC: drsmichakat@outlook.com, hoofdredactie@nrc.nl

Geachte confrère,

Gisteren zond cliënt u een e-mail met nogmaals de vraag over de relatie tussen Marcel Haenen en Herman Bolhaar, Op zichzelf zou die relatie geen punt zijn, ware het niet dat die relatie van invloed lijkt te zijn op de wijze van berichtgeving door Haenen over cliënt.

Verder heeft cliënt u verzocht om hem te informeren over de wijze van berichtgeving door Haenen, die enerzijds vrijwel onmiddellijk na de aanhouding van cliënt wist te berichten over die arrestatie, terwijl hij anderzijds, nadat cliënt in dezelfde zaak van het hem tenlastegelegde strafbare feit was vrijgesproken, heeft nagelaten daarover op enige manier te berichten.

Mijns inziens heeft cliënt er recht op te weten hoe de vork precies in de steel zit, zeker nu de berichtgeving van Haenen over hem nogal eenzijdig en negatief overkomt. In ieder geval geeft die berichtgeving geen blijk van de nodige journalistieke onafhankelijkheid.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u mij binnen een week na heden de gevraagde duidelijkheid te verschaffen. Bij gebreke van een reactie binnen de gestelde termijn overweegt cliënt gerechtelijke stappen.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

2 Replies to “HAENEN-GATE: BIZAR GEDRAG ADVOCAAT NRC HANDELSBLAD, WEIGERT CONFRERE TE ANTWOORDEN”

  1. DIT KOMT NOOIT VOOR, DAT EEN ADVOCAAT OP DEZE WIJZE DUIKT *

    Hoezo advocaat duikt?? Lijkt me eerder dat ze gewoon afwachten met welke onzin jullie over de brug komen, en dus niet mee willen werken aan circus Kat.
    Omdat ze al jaren zijn voorzien van je grappen en grollen, en ze je dus al meerdere malen uit hebben gekotst en dus geen compassie meer hebben zowel niet via je confrere alsmede het persoontje Kat himself.

    Overigens als je een echte zaak hebt ga je niet eerst tig briefjes die kant opsturen, maar pak je het gelijk aan.
    Of doe je dat met het oogpunt om je website te vullen en uit verveling vanuit je luxe hotelkamer in Ierland.

Geef een reactie