OPEN BRIEF AAN OUDERLING ABBINK: U HANDELT ALS EEN CRIMINEEL MET DE PERSRICHTLIJN; DEEL 3 VAN DE ABBINK-TAPES

WE HEBBEN HIER TE MAKEN MET EEN ‘RECHTER’ DIE ALS DE EERSTE DE BESTE BELASTINGONTDUIKER ZOEKT NAAR ‘GAATJES IN DE WET’ OM ZICH NIET TE HOEVEN HOUDEN AAN REGELGEVING DIE SPECIAAL VOOR HEM IS GESCHREVEN * DEZE HANDELSWIJZE IS ZONDER MEER CRIMINEEL TE NOEMEN

DE ABBINK-TAPES DEEL 3: MICHA VRAAGT DE WEDERDOPER-RAADSHEER AAN DE TELEFOON MAAR ABBINK WEIGERT MET MICHA TE SPREKEN * DAT KAN NIET EN VERRAADT OPNIEUW DE OPDRACHT AAN ABBINK VANUIT DEN HAAG: MICHA MOET KAPOT abbink4

Beste ouderling Abbink,

Ik heb nu meerdere opnames afgeluisterd van de zitting van afgelopen vrijdag. Iedereen kan nu zelf oordelen over uw optreden en dat van uw bijzitters. Misschien zijn er wel mensen die menen dat u een uitstekende raadsheer bent en handelt conform wetten en regels en daarmee in het belang van ons Koninkrijk. Ik ben die mening niet toegedaan. Met name de wijze waarop u omging met de Persrichtlijn is stuitend en zet een nieuw prececent in de Nederlandse rechtspraak: rechters die al de eerste de beste belastingontduikers op zoek zijn naar schijn-argumenten en zogenaamde ‘slimmigheden’ om zich onder wetten en regels uit te wurmen die speciaal voor hen zijn geschreven en waaraan ze zich moeten houden. Zo’n ‘slimmigheidje’ is uw trouvaille dat de Persrichtlijn een ‘richtlijn’ is en geen ‘wet’. Formeel is deze redenering wellicht juist, maar het is natuurlijk te zot voor woorden dat u zich om die reden niet aan de Persrichtlijn zou hoeven te houden. Sinds wanneer is het des rechters zich te ‘ontworstelen’ aan richtlijnen van De Rechtspraak ten nadele van verdachten op basis van sofistiek en valse argumenten? Ik maakte de vergelijking met een belastingontduiker maar die schiet tekort. Want u bent rechter. En een rechter die dergelijk ‘wetsontwijkend’ gedrag vertoont is een schande voor de beroepsgroep. Het is als een arts die mensen ziek maakt in plaats van ze te genezen. U bent dus in feite een anti-rechter. Ik kan uw uitspraken dan ook op geen enkele wijze serieus nemen: u bent zelf een wetsontduiker en brengt de rechtspraak in Nederland grote schade toe.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

4 Replies to “OPEN BRIEF AAN OUDERLING ABBINK: U HANDELT ALS EEN CRIMINEEL MET DE PERSRICHTLIJN; DEEL 3 VAN DE ABBINK-TAPES”

  1. PB BV houdt zich (behalve als de richtlijnen en gebruiken wat beginnen te knellen) ook niet aan de wet trouwens.

    ‘The law does not or should not apply to psychopaths’

    In dat geval hadden namelijk na 1945 zekere WETTIG EN OVERTUIGEND BEWEZEN hoogverraders voor het vuurpeloton moeten komen (of opgehangen conform Neurenberg)……

    Maar ook hier maakt Anne Frank (op 3 februari 1944) weer een rake opmerking:

    “Het is altijd weer hetzelfde liedje, niemand wil het gevaar inzien, voordat het zijn eigen lijf geraakt heeft.”

Geef een reactie