RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK: GEDRAG ABBINK NIET ACCEPTABEL

WOORDVOERDER BARABARA DEN UIJL: EEN RECHTER MAG NIET ZEGGEN ‘IK HEB GEEN BOOSCHAP AAN DE PERSRICHTLIJN’ * LATER MEER * BIJ ELKE ZAAK VAN MICHA LOOPT HET MIS MET DE VASTLEGGING EN DAT HEEFT MAAR EEN REDEN: DE ZITTINGEN WORDEN GEMANIPULEERD

micha kat Today at 9:30 AM
To: b.denuijl@rechtspraak.nl
CC: Thijs Stapel f.bakker@rechtspraak.nl communicatie.Hof-ARLE@rechtspraak.nl

Beste Barbara,

Zojuist hadden we een telefoongesprek. Hierin gaf jij aan dat het niet acceptabel is als een rechter zegt: ‘Ik heb geen booschap aan de persrichtlijn’.

In mijn zaak bij het Hof te Arnhem heeft raadsheer Abbink dit gezegd. Dit is de zoveelste keer dat ik in mijn zaken stuit op een opnameverbod, maar nog niet eerder werd dat op deze wijze ‘gemotiveerd’.

Jouw voorzitter Bakker hecht belang aan openheid van rechtspraak en het maken van opnames. Recent liet hij zich nog in die zin uit op Radio 1. Mijn vraag is aan Bakker wat ik dan doen tegen het optreden van Abbink.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

4 Replies to “RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK: GEDRAG ABBINK NIET ACCEPTABEL”

 1. “”BIJ ELKE ZAAK VAN MICHA LOOPT HET MIS MET DE VASTLEGGING EN DAT HEEFT MAAR EEN REDEN: DE ZITTINGEN WORDEN GEMANIPULEERD””

  Das toch vreemd als de griffier alles opmaakt wat er wordt vermeld, en vervolgens jouw advocaat Stapel hier mee accord moet gaan aangaande wat is genoemd. + andere wijsneusjes die voor jouw de rechtszaak bijwonen.

  Heeft je advocaat en je fans last van een geheugenstoornis dat je zo loopt te drammen op de opnames, of zie je weer als een mooie hindernis om je racune uit te spelen of de zaak te vertragen aka uit te stellen.

 2. “”Zojuist hadden we een telefoongesprek. Hierin gaf jij aan dat het niet acceptabel is als een rechter zegt: ‘Ik heb geen booschap aan de persrichtlijn’. “”

  Leek me dat dit al bekend was bij eerdere aanvragen >>>

  ‘In reactie op uw verzoek deel ik u mee dat de voorzitter van oordeel is dat het karakter van deze zaak het niet toelaat om beeld- en geluidsopnamen te maken.’

  Daarnaast staat op de website van het OM, dat de rechter inderdaad geluids en video opname kan verbieden!!!!

  “”Het uitgangspunt is dat zittingen voor een ieder en dus ook voor de pers vrij toegankelijk zijn. De rechter die de zitting leidt, kan echter beperkingen stellen.
  In alle gevallen dat hij daartoe besluit, moet de rechter die beslissing motiveren en doet hij dat in het openbaar.””

  https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Persrichtlijn_

 3. Micha is het wiel helemaal opnieuw aan het uitvinden:

  ======================
  Mijn vraag is aan Bakker wat ik dan doen tegen het optreden van Abbink
  ======================

  Hem wraken? Oh nee, wordt afgewezen.

  Je leeft in PB BV dat je alleen maar een psychopathisch rad voor ogen draait “De Staat der Nederlanden” te zijn.

  In de Staat der Nederlanden had kleinzoon van SS hoogverrader Bernhard, Wimlex van Amsberg, nu niet op de troon kunnen zitten als ’the fool on the hill’ en (vgl. Hillary Clinton) bizarre uitspraken kraaien als:

  “Wie het internationaal recht nastreeft vindt mij aan zijn zijde” (vergeet Dresden, dat is inmiddels al meer dan 70 jaar verleden tijd, moest na 1 uur al vergeten worden en raakt mij bovendien niet persoonlijk. Belachelijk dat je het er nu nog over hebt).

  Kenmerken van psychopathie:

  Ook bleken psychopaten vaker in de verleden tijd te spreken, wat erop wijst dat hetgeen ze gedaan hebben hen totaal niet (werkelijk, evt. wel geveinsd) raakt, maar ze er in plaats daarvan op een afstandelijke manier naar kijken.

Geef een reactie