VOLG DEZE BELANGRIJKSTE DAG UIT ONS LEVEN BIJ WEES DE WEERSTAND

EUROPESE PSYCHOPATEN, OP DE BEEN GEHOUDEN DOOR NOODWETTEN, ZIJN DOODSBANG VOOR DE BURGERS

De staat op zijn achterste benen

Door Hans Vogel

Een neppandemie overeind gehouden door nepwetenschap, nepnieuws en doodsbange psychopaten

De zogenaamde Corona-pandemie duurt inmiddels alweer ruim een half jaar. Al meer dan tweehonderd dagen worden miljarden burgers wereldwijd dag in dag uit bestookt met een ongeëvenaard propaganda-bombardement. Nooit eerder werd zo’n enorme lading nepnieuws zo aanhoudend over werkelijk iedereen uitgestort. Ernstig kijkende “deskundigen” sturen de ene na de andere onheilsboodschap, de ene na de andere waarschuwing de wereld in. Presidenten en regeringsleiders overal ter wereld slaan voortdurend dreigende taal uit en hebben per decreet overal de democratie definitief vermoord en begraven. Binnen een jaar zal de helft van de Europese bedrijven door hun eigen regeringen het faillissement zijn ingeduwd. Artsen die het wagen een kritisch geluid te laten horen of zich het belang van hun patiënten aantrekken, worden geïntimideerd, in de rij geschopt of gearresteerd.

En dat allemaal voor een aandoening waaraan goedbeschouwd werkelijk NIEMAND overlijdt. Volgens de cijfers van de Italiaanse regering zouden al meer dan 60.000 Italianen aan Covid-19 zijn overleden. Zelfs al zou dat cijfer juist zijn, dan nog is het een ernstig misleidende statistiek. Gemiddeld sterven in Italië ongeveer 10.000 mensen per maand. Sinds de afkondiging van de ”pandemie” is er echter geen significante of duidelijk waarneembare oversterfte. Met andere woorden, tot op heden zijn per maand gemiddeld niet meer Italianen overleden dan in voorgaande jaren. Het Istituto Superiore di Sanità (ISS) de wetenschappelijk in hoog aanzien staande Italiaanse tegenhanger van het Nederlandse RIVM (dat wetenschappelijk nauwelijks prestige geniet), dat ISS heeft verklaard dat er in Italië in totaal niet meer dan zegge en schrijve 12 (ja inderdaad, TWAALF) personen aan Covid-19 zijn overleden.

In de EU zijn er van de 500 miljoen inwoners dus hooguit honderden, misschien niet meer dan tweeduizend, overleden aan uitsluitend Covid-19. De vele tienduizenden die volgens de officiële cijfers aan Corona zijn bezweken, zijn in feite doodgegaan aan onderliggende ziektes, en absoluut niet aan Corona. De officiële cijfers zijn dus nep, pure bangmakerij. Daarentegen is het aantal burgers dat is overleden omdat ze niet behandeld mochten worden om niet de plaats in te nemen van potentiële Coronapatiënten, vele malen groter. Feitelijk zijn al deze burgers vermoord door hun regering omdat hun de vereiste zorg werd ontzegd.

Ondertussen wil het dagelijkse bombardement met nepnieuws over steeds stijgende “besmettingen” maar niet ophouden. Er wordt nooit bij vermeld dat meer dan de helft (70-90%) van de tests een vals positief oplevert, en dat van de werkelijke “besmettingen” ook nog eens 80% asymptomatisch is. Dus van de 16.774 “nieuwe besmettingen” in Duitsland van 29 oktober, gaat het slechts om iets meer dan 5.000 “besmettingen,” van wie er slechts 1.000 (DUIZEND) symptomen vertonen. Van die laatste groep belandt hooguit 2% in het ziekenhuis (IC), omdat ze te dik zijn, diabetes hebben, hart- of longklachten en boven de 65 zijn. Dat zijn dus tweehonderd mensen. Gemiddeld overlijdt slechts 0,12 procent van de besmette personen, hetgeen in dit geval betekent dat van de bijna 17.000 Duitsers bij wie Covid-19 is vastgesteld, er hoogstens 5 (VIJF!!) zullen overlijden. En dan nog gaan ze niet dood aan “Corona” maar aan kwalen waaraan ze sowieso al leden. Dat is droevig, maar uiteindelijk gaat iedereen dood. Covid-19 is bovendien minder dodelijk dan de gewone griep.

Maar wie er op deze manier over schrijft wordt gebrandmerkt als “ongevoelig,” en als “complotdenker” en aldus virtueel buiten de gemeenschap geplaatst.

Wie de moeite neemt zich te onttrekken aan de dagelijkse dosis nepnieuws zoals die over ons wordt uitgestort door de staatsmedia, de gelijkgeschakelde pers en de zwaar gecensureerde sociale media zoals Facebook, Twitter en Youtube en zich in plaats daarvan eens laat informeren zoals een verantwoordelijk burger betaamt, komt al snel tot de slotsom dat hij op een schandalige manier wordt bedrogen.

Er is helemaal geen pandemie, Covid-19 is geen ernstige ziekte, bijna niemand gaat eraan dood en al die bezopen maatregelen om het “virus te bestrijden” (of “uit te stampen” in de woorden van Hugo de Jonge), of om “verdere verspreiding te voorkomen,” zijn puur theater. Medisch zijn ze van geen enkel nut.

Op weg naar de totalitaire hel

Alle corona-maatregelen zijn uitsluitend bedoeld om burgers monddood te maken (vandaar die mondkapjes!) angst aan te jagen, het onderling vertrouwen te saboteren, hun gezondheid te ondermijnen en hen daadwerkelijk ziek te maken. Het maatschappelijk leven moet en zal kapot.

Daar is de regering heel duidelijk over: “we zijn in oorlog” heeft Rutte gezegd. U denkt natuurlijk “tegen het virus,” maar Rutte bedoelt eigenlijk dat het oorlog is tegen U. Met “het nieuwe normaal” bedoelt Rutte dat Nederland één grote open gevangenis moet worden. Vandaar ook die anderhalve meter afstand. En natuurlijk geen buitenlandse vakanties meer, geen caféleven, niet meer uit eten, geen gezelligheid meer met vrienden en familie. Geen Sinterklaas, geen kerstmis, geen feestjes. Het Nieuwe Normaal van de valse nicht Rutte.

Om de leugen in stand te houden en die tot diep in uw strot te duwen was ook een staatsgreep nodig. Daarvoor moest die noodwet ijlings door de Staten-Generaal worden gejast. Nederland wordt voor onbepaalde tijd bestuurd door een heuse junta. De leden van die junta zijn levensgevaarlijke psychopaten: behalve Rutte en de rancuneuze en verwaande Ollongren ook de twee slagers De Jonge en Grapperhaus.

De Nederlandse junta wordt braaf en ijverig ondersteund door een corrupt parlement, de tot op het merg corrupte media, corrupte “experts” en “wetenschappelijke instellingen,” nepgeleerden, een grote massa nuttige idioten, angstige en afgestompte kleinburgers, collaborateurs, NSB’ers, meelopers, opportunisten en profiteurs. Van een open democratisch debat is allang geen sprake meer. Taal, logica, bewijs, argumenten tellen niet meer. En waar de taal ophoudt, begint het geweld. De situatie in de overige EU-lidstaten is vergelijkbaar.

Overal in de EU zijn nu psychopaten aan de macht, op de been gehouden door allerhande noodwetten, decreten, oekazes en noodtoestanden. Stuk voor stuk zijn ze levensgevaarlijk, bloeddorstig, moordlustig, verraderlijk en wraakzuchtig. Maar vooral zijn ze allemaal ook doodsbang voor de burgers.

Ze weten dat ze de burgers beliegen, bedriegen, tot wanhoop drijven en kapot maken. Ze weten dondersgoed dat ze de dood van duizenden medeburgers hebben veroorzaakt. Ze weten dat ze moordenaars zijn. Maar dat laat hen volkomen koud. Ze beseffen echter maar al te goed dat het ieder moment kan zijn afgelopen met hun macht. En wat staat hun dan te wachten? Met knikkende knieën komen ze ’s nachts thuis van hun perverse feestjes met gelijkgestemden. Of ze nu Rutte heten, Macron, Conte, Merkel, Johnson of Sánchez, landverraders zijn het stuk voor stuk. Met klam voorhoofd en bonzend hart vallen ze maar moeilijk in slaap. Zien ze er ook niet beroerd en ongezond uit?

Gelukkig beginnen steeds meer Europese burgers te beseffen wat er in werkelijkheid aan de hand is. Zij zien in dat de oorlog tegen hen is verklaard.

Sinds de Val van de Muur in 1989 is het steeds sneller bergafwaarts gegaan met de democratie en de burgerlijke vrijheden in Europa. Van de ene op de andere dag bekeerden zich de socialisten tot het nieuwe Neoliberale Evangelie en lieten hun trouwe achterban in de steek. Terwijl overal de gretige socialisten hun tanden in de staatsruif zetten en hun zakken begonnen te vullen, vond het verraden socialistische kiezerspubliek in “rechtse” politici zoals Le Pen en Janmaat nieuwe voorvechters van hun zaak. Steevast werden de vroegere socialistische kiezers en hun nieuwe leiders afgeschilderd als onfatsoenlijke lui, racisten en fascisten. Logisch, want wie het socialisme verwerpt, is automatisch een fascist, nietwaar? Althans volgens de ijzeren wetten van de politieke correctheid, waarmee het Neoliberalisme zich tegen kritiek probeert te wapenen.

Meer dan een kwart eeuw na de Val van de Muur wordt het stilaan steeds duidelijker dat politiek en maatschappij in de EU op omvallen staan. Werkelijk alle zuilen waarop samenleving en staat rusten, zijn gecorrumpeerd, verrot, of tot op het bot uitgekleed: ambtenarij, rechtspraak, advocatuur, onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, pers, journalistiek, ja eigenlijk alles. Dat komt omdat uiteindelijk bestuurders moeten worden afgerekend op hun beleid. Dat is allang niet meer het geval. Naar hartelust hebben Nederlandse politici deelgenomen aan moorddadige militaire avonturen in het buitenland. In Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië zijn duizenden en duizenden onschuldige burgers op bevel van Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte vermoord. Maar wel in uw naam, beste burger! Nederland zelf is tot een corrupt pedoparadijs omgekat, waar alles mag en alles kan, ALS je maar lid bent van de heersende maffia.

In de grotere landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, is er in tegenstelling tot Nederland wél een kritische massa van kritische burgers. Vandaar dat er in Duitsland wél een effectieve landelijke beweging is die zich verzet tegen de schandalige “anti-corona-maatregelen.” Vandaar dat er in Frankrijk al meer dan een jaar een breed maatschappelijk protest is tegen de neoliberale uitverkoop van alles wat waardevol is: de Gele Hesjes.

In Italië blijkt dat de burgerprotesten tegen het zogenaamde anti-coronabeleid een veel diepere oorzaak hebben. Namelijk de afschaffing van de rechtsstaat in Europa, waarbij ongeveer alle burgerrechten zo niet worden afgeschaft, dan toch op zijn minst worden uitgehold. Afgelopen maandag 26 oktober gingen in de grote Italiaanse steden duizenden de straat op met de simpele leuze “Libertà,” Vrijheid: datzelfde riepen de bijna anderhalf miljoen demonstranten in Berlijn op 29 augustus. De demonstranten weten dus precies waar het om gaat, om hun vrijheid en om die van hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie.

Hoe nadrukkelijker zulke demonstranten worden aangeduid als “onruststokers, rechtsextremisten, anarchisten, snotneuzen, hooligans en gewone misdadigers,” des te duidelijker wordt het voor de goede verstaander dat het juist merendeels gewone burgers zijn.

Hoe nadrukkelijker wordt gemeld dat het slechts om kleine aantallen demonstranten gaat, des te zekerder weet de goede verstaander dat het gaat om veelvouden daarvan, zoals afgelopen zomer in Berlijn. Volgens de pers betrof het slechts enkele duizenden.

Hoe meer de autoriteiten en hun profeten (corrupte “wetenschappers” verbonden aan universiteiten) verkondigen dat het gevaarlijk is en schadelijk voor de gemeenschap om “in complotten de geloven,” des te duidelijker het bewijs dat de regenten door angst zijn bevangen. De Jan-Willem van Prooijens, Jelle van Buurens en al die andere schedelmeters en boekverbranders in dienst van de neoliberale, neofascistische regenten zullen het tij niet kunnen keren.

Dergelijke tekenen zijn op zichzelf hoopgevend, want ze tonen aan, hoe bang de boven ons gestelden werkelijk zijn. De ineenstorting van de politieke en maatschappelijke orde is in volle gang. Wat de naaste toekomst betreft, is dat niet echt plezierig nieuws. Er komt nog heel wat geweld op ons af, en het zal lang duren eer de rust wederkeert.

BREAKING: ‘POPULISME’ VEROVERT DE WERELD ALL AROUND, NOTHING CAN STOP WHAT IS COMING! WILDERS EN BAUDET DAGELIJKS MEER EXPOSED ALS CORRUPTE BEDRIEGERS EN SLAVEN VAN KONING WILLEM

POLEN: DUDA NIET TE STOPPEN! * BRAZILIE: BOLSONARO WORDT STEEDS STERKER! * USA: TRUMP RULES FROM COAST TO SHING COAST! * HONGARIJE: ORBAN HERO OF THE PEOPLE * URUGUAY: JOIN THE CLUB! * FRANKRIJK: MARINE LE PEN ZIT AL VOOR 80% IN HET ELYSSEE! * ARGENTINIE: WACHTEN OP DE ‘BOLSONARO Meer