WDW 18-1 MET ONDERMEER DE IMPLOSIE VAN CHARLIE WARD EN SIMON PARKES

DIT ZIJN DE FEITEN ROND WARD EN PARKES OP GROND WAARVAN ZE MOETEN WORDEN AFGEWEZEN ALS BEDRIEGERS EN MOGELIJK ZELFS CIA-INFILTRANTEN. DIT WIL OVERIGENS NIET ZEGGEN DAT ZE NIET (OP PUNTEN) ‘GELIJK’ KUNNEN HEBBEN. NIEMAND WEET HOE HET DE KOMENDE DAGEN PRECIES GAAT VERLOPEN EN DUS KAN IEDEREEN ‘GELIJK HEBBEN’!

1. Beiden claimen ‘insiders’ te zijn die door ‘speciale geheime bronnen rond Trump’ worden ‘bijgepraat’ over wat er aan de hand is/gaat gebeuren. It doesn’t work that way.
2. Beiden hebben een besmet verleden en ‘komen uit het niets’ Het is ondenkbaar dat Trump deze mensen zou selecteren als ‘betrouwbare uitverkorenen’. Ward werkte voor de mafia/onderwereld (nog steeds?) en Parkes blogde over seks met aliens.
3. Beiden proberen hun credibility te vergroten met frauduleuze e/o onzinnige claims. Parkes begint zijn ‘over’ met het ‘uitspelen’ van de banden van zijn (groot) ouders met ‘geheime diensten’ (GB en USA; deze diensten werken overigens voor Obama en Clinton) en Ward schermt met een frauduleuze titel als ‘dr.’
4. Beiden schermen op potsierlijke wijze met hun (niet bestaande) bronnen door steeds te benadrukken dat ze ‘geheime gesprekken hebben gevoerd’ en ‘dat wel, dat (nog) niet mogen vertellen’ etc. Hiermee trekken zij hun kijkers mee in hun wereld van bedrog.
5. Ward nodigde Micha uit voor een interview maar gaf daar geen gevolg aan. Zeer onbetrouwbaar.
6. Ward stelde zonder enig bewijs, bron of circumstantial evidence dat Michael Flynn ‘Nederland heeft bezocht’.
7. Hoe worden de heren betaald? Ward lijkt zeer vermogend te zijn hetgeen op zichzelf al verdacht is.