TWITCH/AMAZON VERWIJDERT SUPER SUCCESVOL ACCOUNT VAN RED PILL JOURNAL

MAANDAG MASSAAL NAAR DLIVE EN MAYBE OOK NAAR FOXHOLE ALS WE DAT AAN DE GANG KRIJGEN * GISTEREN 8000 KIJKERS, OOK VIA TWITTER EN FACEBOOK * NOTHING CAN STOP WHAT IS COMING * DE CABAL IS LOSING AS NEVER BEFORE * IF ALL LIVESTREAMING FAILS GAAN WE GEWOON UPLOADEN OP RUMBLE EN BRIGHTEON

3 Replies to “TWITCH/AMAZON VERWIJDERT SUPER SUCCESVOL ACCOUNT VAN RED PILL JOURNAL”

 1. Een andere truc van de (psychopatische) goochelaars usurpatoren (Android is, voorzien van een schil, bijv. het ijskoud ingepikte Linux, een operating system dat naast Bill Gates c.s. bedoeld was als VRIJ alternatief en voor welk *vrijheids-idee* duizenden programmeurs zich wereldwijd GRATIS hebben ingezet) is trouwens, dat reacties op bijv. YouTube of andere toegestane reactie-platforms….. alleen nog maar op het scherm verschijnen bij degene die ze geplaatst heeft……verder niet.
  De goegemeente krijgt alleen de onzin van lichtzinnige Pietje Vaak c.s. en propaganda onder ogen…..

 2. Overigens is “Internet” een *psychopatisch project*. Deze singleminded op macht & controle beluste krankzinnigen zijn volslagen (krankzinnig) logisch……..”volmaakt” pure evil.
  Ze hebben enorme hoeveelheden menselijke energie geusurpeerd (van mensen die juist dachten het lot van de mensheid te kunnen verbeteren) en het resultaat zal ijskoud worden geperverteerd en tegen diezelfde mensheid worden misbruikt.
  Evenals dr. Van den Bossche (pure evil….kwaadaardig “razend glad en slim”) in de MSM denigrerend wordt weggezet als VEEARTS (je bent vee voor hem……luister DUS niet naar zijn waarschuwingen……jawel !!!) en mr. dr. Nakad als een soort charlatan m.b.t. het vakgebied van de “Jeugdzorg” (terwijl iedere normale pedagoog je kan vertellen dat kinderen bij ouders weghalen het allerlaatste is wat je, slechts bij hoge uitzondering, zou moeten doen) en professor Tak (de fundamenten van het herziene bestuursrecht gelegd hebbende) als charlatan op, jawel !!!!, het gebied van bestuursrecht (toen de AWB dusdanig was “aangepast”, dat de burger als een konijn *volkomen machteloos/weerloos* kwam te staan tegenover ALMACHTIGE “Prins” Bernhard met zijn jachtgeweer BV).
  Zo goochelt YouTube (Google) niet slechts onwelgevallige kanalen de vergetelheid in, maar ook worden, met *typisch psychopatische* brutaliteit, o.a. de “likes” weg gegoocheld bij reacties, wanneer die teveel van de waarheid boven tafel zouden (kunnen) brengen.

 3. Volgens de optelsom van alle ECHTE krankzinnigheid, de ‘alien mindset’ van iedere psychopaat, die de goegemeente niet als STEEDS DEZELFDE, ALLES OVERHEERSENDE FUNDAMENTELE STOORNIS (1 Timoteüs 4:2…….alsof het geweten is weggebrand als met een gloeiende staaf) ziet, maar ABUSIEVELIJK (want onvoorstelbaar) als onafhankelijke menselijke individuën, “Politici”, “rechters”, “dekens”, “officieren van justitie”, “politie-agenten”, “dokters”, “priesters”, “evangelisten”, “guru’s”……de complete samenleving raakt geperverteerd door deze *ENE* ijzingwekkende vorm van (binnen bereik) abnormaal energetisch (sleutelposities) van macht & controle begerende/najagende DEVIANTIE……ZIJN *NORMALE* MENSEN DE DOODSVIJAND……ongeleide projectielen die uit alle macht moeten worden bestreden (“Prins” Bernhard, SS/SA/NSDAP/CIA/MI6 en verdere kicks).

Geef een reactie