VERKLARING MICHA KAT OVER KOMEND KG TEGEN DE VOLKSKRANT

WE HEBBEN DE STRIJD TEGEN DE MSM GEWONNEN -HET ENIGE WAT DE VOLKSKRANT EN ANDEREN NU NOG KUNNEN IS INTIMIDATIE, HACKEN EN WELLICHT ZELFS MEER… * ALS DEZE ZAAK AL VOORKOMT, ZAL DE ELITE VIA EXTREME INDIMIDATIES EN MASSALE INZET VAN DE POLITIE (ZOALS IN HET VERLEDEN OOK STEEDS GEBEURDE) EEN KLIMAAT SCHEPPEN WAARIN VAN HET SPREKEN VAN RECHT GEEN SPRAKE KAN ZIJN

[wp_ad_camp_1]

Beste bezoekers,

We zitten nu in de situatie dat we een zaak hebben die De Volkskrant met geen mogelijkheid kan winnen. Los van de enorme schade die de krant heeft aangericht met de volledig uit de lucht gegrepen en op geen enkele wijze onderbouwde kwalificaties ‘paranoide gek’ en ‘koning van gekkenhuis’ hebben we ook te maken met de verbijsterende omstandigheid dat het boek dat aan het gewraakte stuk ten grondslag ligt, Complotdenkers van Maarten Reijnders, de gebruikte kwalificaties op geen enkele wijze rechtvaardigt. Integendeel: in dat boek wordt Micha juist vaak zeer positief beschreven -we zullen de komende weken in een serie YouTube-filmpjes daarvan voorbeelden geven. De kwalificaties zijn dus op malicieuze wijze door De Volkskrant in het stuk ‘binnengesmokkeld’ met als enige doel Micha zo veel mogelijk schade toe te brengen. Een tweede verzwarende omstandigheid is dat als reden voor de extreme kwalificaties wordt gegeven dat Micha de zaak-Demmink heeft onderzocht. Dit is echter in de kern wat een journalist behoort te doen: wat De Volkskrant dus doet is de bakker een ‘paranoide gek’ noemen omdat hij gebakjes maakt. Een derde verzwarende omstandigheid is dat de betreffende Volkskrant-journalist, M. Hulspas, zich profileert als ‘wetenschapsjournalist’. Hiermee wekken zijn uitlatingen de schijn op van een zeker mate van gezag en autoriteit.

Maar als we op basis hiervan concluderen dat Micha de zaak gaat winnen, hebben we het mis. Lees Micha’s laatste column op Niburu.co. We moeten ook denken aan wat Max Keiser ooit zei: om ‘het systeem’ compleet te verwoesten in het genoeg als een enkele ‘icoon’ van dat systeem ten val kan worden gebracht. Keiser noemde als voorbeeld Coca Cola. Als iedereen van de ene op de andere dag zou ophouden Coca Cola te drinken, stort het hele kaartenhuis van de PP-elite in elkaar. Micha heeft hierover ooit uitgebreid gesproken met Max:

Hetzelfde geldt voor De Volkskrant. Als De Volskrant door het stof moet voor Micha betekent dat het einde van de geloofwaardigheid van het leugen-medium. Als De Volkskrant valt, vallen de hele MSM en wordt ons land onbestuurbaar. Dat zal dus niet gebeuren. Micha heeft altijd gezegd dat de MSM bereid zijn tot moord om hun ‘geloofwaardigheid’ in stand te houden. Dat herhaalt hij nu. Maar waarschijnlijker dan het optuigen van ‘Volskrant-squads’ die op Micha af worden gestuurd om hem om te leggen is, dat er als de zaak voorkomt een hysterisch klimaat wordt gecreeerd via politie en intimidatie -zoals tot nu toe is gebeurd in alle zaken van Micha- waardoor geen rechtsvinding kan plaatsvinden. De aanwezigheid van Micha zelf is zo wie so al geblokkeerd omdat hij direct zal worden gearresteerd, waarschijnlijk nog voor hij de hand heeft kunnen drukken van Christien Wildeman. Tegen deze arrestatie loopt een zaak, maar -there we go- Justitie weigert te reageren op brieven van Micha’s advocaat. Het kan geen toeval zijn dat KLOL juist nu blijkt te zijn gehackt en wel zo ernstig, dat de provider de site op slot moest doen omdat er allerlei manipulaties op plaatsvonden. We hebben werkelijk geen idee waar dit allemaal op gaat uitdraaien.

Micha Kat

Geef een reactie