AANTAL ‘SMAAD’-ZAKEN RIJST DE PAN UIT: PEDO- EN PLUNDER-ELITE KAN ZICH ALLEEN NOG VERDEDIGEN VIA DE CORRUPTE RECHTER

NU OOK BOEK OVER HET ‘FOTOROLLETJE VAN SREBRENICA’ VERBODEN -WANT ‘SMADELIJK’ * NIEUWE STRAFZAAK -UITERAARD WEGENS SMAAD- TEGEN WIM DANKBAAR HANGT IN DE LUCHT * JORIS DEMMINK DAGVAARDDE HET AD WEGENS ‘SMAAD’ * MICHA VOORTDUREND VERVOLGD WEGENS ‘SMAAD’ DAN WEL ‘SMAADSCHRIFT’ * ALLEEN DE ‘ELITE’ KAN MENSEN VERVOLGD KRIJGEN WEGENS ‘SMAAD’

HET VERBIEDEN VAN BOEKEN WIJST ALTIJD OP EEN TOTAAL CORRUPTE OVERHEID EN HET EINDE VAN DE DEMOCRATIE * ALS DE BURGER NIET MEER DE RUIMTE WORDT GELATEN ZIJN EIGEN OORDEEL TE VORMEN, IS HET OVER EN UIT * ‘WAAR BOEKEN WORDEN VERBRAND, WORDEN LATER ALTTIJD OOK MENSEN VERBRAND’

[wp_ad_camp_1]

Traditioneel is smaad een zuiver civiele aangelegenheid. Mensen die menen schade te ondervinden door een onterechte dan wel leugenachtige publictie of andere uiting kunnen proberen deze schade te verhalen op de boodschapper. Ook werd vaak een rectificatie geeist. De criminele rechter Hans Westenberg probeerde dat bij Micha -tevergeefs. Demmink probeertde dat -ook tevergeefs- bij het AD. Bij de civiele rechter krijgen partijen als Micha en het AD alle ruimte hun positie te onderbouwen en dus is het vrijwel niet mogelijk een civiele veroordeling binnen te slepen voor smaad -dit lukt eigenlijk alleen als de intentie van de uiting er specifiek op gericht is iemand schade te berokkenen. Precies om die reden laten ‘belasterde’ partijen tegenwoordig het civiele traject links liggen en stappen direct naar het OM. Het gaat hierbij uitsluitend om leden van de pedo- en plunder-elite die civiel niets zouden kunnen bereiken, vaak mensen met hechte banden met Justitie zoals politici, corrupte journalisten of advocaten (mensen als Gerlof Leistra [foto], Marcel Gelauff, Frits van Straelen, Frits Huffnagel en Jan Vlug die het OM ‘inschakelden’ tegen Micha)

-ogenblikkelijke vervolging van de ‘verdachte’ -deze mensen kunnen als het ware beschikken over het OM ‘op afroep’

-het inzetten van dwangmiddelen tegen de ‘verdachte’ zoals arrestatie, signalering, detentie, gedwongen psychiatrisering

-de zekerheid dat de ‘verdachte’ geen ruimte wordt gelaten een adequate verdediging te voeren door intimidatie van diens advocaat, het toepassen van dwangmiddelen en het ‘korthouden’ van de ‘verdachte’ op de zitting

-een volstrekt partijdige rechter die reeds bij voorbaat weet dat hij de ‘verdachte’ zal veroordelen zoals Anja van Holten in de Gelauff-smaadzaak tegen Micha en Ouderling Abbink in de Vogelenzang-strafzaak

Het zal menig Nederlander zijn opgevallen dat de ‘smaadzaken’ tegenwoordig de pan uit rijzen en dat het uitsluitend leden van de ‘elite’ betreft die zich op deze wijze kunnen verdedigen. Als een ‘gewone burger’ (zoals Micha) aangifte doet wegens smaad, wordt deze aangifte altijd geseponeerd. Misschien wordt het tijd voor nieuwe wetgeving op het gebied van smaad, smaadschrift en laster waarbij slechts een specifiek omschreven groep mensen zoals:

-politici
-MSM-journalisten
-(hoge) ambtenaren
-leden van de rechterlijke macht
-mensen met een koninklijke onderscheiding
-bankiers en topmensen uit het bedrijfsleven
-advocaten

het recht hebben het OM in te zetten wegen ‘smaad’ jegens hen. Tenslotte: het verbod op het Srebrenica-boek lijkt te zijn uitgesproken door een civiele rechter. Deze situatie is dus geheel vergelijkbaar met de rechtzaken tegen het Vaatstra-boek van Dankbaar en Mauritz en nu tegen het nieuwe boek van Dankbaar. In het verleden kwam het in Nederland nooit voor dat een rechter een boek verbood.

7 Replies to “AANTAL ‘SMAAD’-ZAKEN RIJST DE PAN UIT: PEDO- EN PLUNDER-ELITE KAN ZICH ALLEEN NOG VERDEDIGEN VIA DE CORRUPTE RECHTER”

 1. “C. De rechters verdienden wraking op grond van significante en onomkeerbare partijdigheid wegens maatschappelijke hersenspoeling, waardoor zij niet in staat kunnen worden geacht de problematiek verbonden aan wat “de Holocaust” is gaan heten en joodse religie onpartijdig te beoordelen. Hoe kan men volhouden niet gehersenspoeld zijn, als men levenslang over deze onderwerpen dag-in-dag-uit 100% eenzijdig wordt geïnformeerd, waarbij afwijkende feiten en meningen rigoureus worden verboden en strafbaar zijn, sinds mensenheugenis verbannen uit onderwijs, wetenschap en literatuur, hoogstaande mensen die de verzinsels daarin aantonen in gevangenissen belanden (alleen in Duitsland de laatste decennia meer dan 50.000!) en ieder die anders denkt/spreekt over onbewezen geloofsstellingen van “de Holocaust” maatschappelijk wordt vernietigd en sociaal uitgesloten?! Die hersenspoeling geldt ook voor deze rechters, die – of zij dat beseffen of niet – volledig gehersenspoeld zijn met de alom verspreide “Holocaust” Vertelsels. Wie meent niet gehersenspoeld te zijn, bewijst slechts het succes ervan: ” http://frissekijk.info/een-lamentabel-vonnis-in-almelo/

 2. Nog wel wat staats smeerolie en ander vuil …en RAPE

  h ttp://boinnk.nl/blog/65423/prikbord-nr-368-van-columnist-leo-j-j-dorrestijn/comment-page-1/#comment-42609
  feut says:
  1 november 2013 om 14:35

  Sja pechtold die met job cohen tesam de democratie vermoordt heeft die alle decennia de staatsterrorismen plunderingen misbruiken en bankaire plannen diende incluis de privatiseringen wat grootscheepse bankaire rooftochten waren wat ze de eeuwen door al vaak hadden gedaan en die globalisaties ook waren en die mossad kwinten die Geert Wilders drogeerden met lsd en Hem heben geschaadt en allen die de cda pvda en vvd misbruikten gedurende de decennia van plunderingen en staatsterrorismen zijn daar heen gevlucht en zitten daar nu in en wachten stilletjes in de struiken tot alle stormen zijn gaan liggen in hun criminele modderpoeltje om te voorschijn te schieten als een jakhals een gewond dier als ze even een zwak plekje in de burger ontdekken. sja dat Baby vretende d666 en hun massief kinder misbruikende criminele populatie en een der vele terreurcellen van de centrale bankiers
  8
  feut says:
  1 november 2013 om 14:42

  pechtold en aartsen hadden 2003 ver voor Geert Wilders nog de stadsmariniers op ons gehetst die de wijken erger nog dan de wijkterroristen belaagden en terreur zaaiden tegen de burgers die al bezweken waren aan de wijkterrorismen en geweld.

  Van die misdaden besmeurden ze Geert Wilders nog om dat wel gewild te zullen hebben terwijl die simpel tegen juist die smerige wijkterroristen wilde optreden waar de politie al meer dan veertig jaar met kromme tenen naar moest kijken zonder te mogen ingrijpen van de pechtolden en job cohen´s en dezen verboden waren van hogerhand dat aan te mogen pakken.
  9

  h ttp://boinnk.nl/blog/65423/prikbord-nr-368-van-columnist-leo-j-j-dorrestijn/comment-page-1/#comment-42602
  feut says:
  1 november 2013 om 13:55

  Enkel ampel voorbeeld hoe ze dan die trauma´s en mind control heel slinks misbruiken oa in de symbolieken der maatschappij kerken en overheden:

  klokkenluideronline.is/klol-exclusief-rabo-over-libor-affaire/#comment-104937
  30 oktober, 2013 om 19:28
  Wajong dat ovjs en rechters over psychische onderzoeken beginnen is onderdeel van mind controlprogrammeringen. Dezen zijn ten eerste voornaamste misdadigers jegens de kinderen op de schoolreisjes geweest.
  Daar werden angsttrauma´s ten aan zien van staat wet en die hamer er in geramd alsmede voor “psychisch ziek zijn.
  Als ze dan gewag maken van zulke termen in rechtzalen zorgen de mindcontroltrauma´s er voor dat men volkomen katatonisch volgzaam en horig wordt en elke kans op verdediging recht of kunnen getuigen of uitspreken zelfs helemaal verliest en alles als een zombie zit aan te kijken. Ook accuut geheugenverlies en verwardheid kunnen dan optreden wat nog al wiedes is met doodsangsten van kinder trauma´s.
  Meer dan laag allooi kinder pooiers zijn die wetgevers en justities niet. Waar naast ze officieel bij kerk én wet tm 1920 dwongen de kinderen te moeten verkrachten op straffe van nog erger wat ze met eeuwen van martelen moorden hongersnoden geven dopen en kerstenen wel ingepeperd hadden om volken devoot gebroken als hoeren en slaven te kunnen houden.
  Ook die hamer werd als martelwerktuig gebruikt.
  Alleen de aanwezigheid al doet bevriezen. En geeft een misdaadrechter alle voordeel alle verstand en enig vermogen nog te kunnen nadenken.
  Daarmee werden onze vingertjes voetjes en teentjes gebroken keeropkeer op de schoolreisjes. Gelijkelijke martel en onderweringsmethoden werden ook door de schooldirecteuren toe gepast door ´s winters op het binnenplein te zetten met blote voetjes en dan af en toe komen om een spaans riet er over heen te slaan met een smoes dat men iets nog niet goed genoeg zou doen en zulk africhtingen. Die directeuren en niet allen van die creches behoren tot die galgebrokken.
  De geleerden zoeken nog naar de hel en of die wél bestaat?

  30 oktober 2013 om 19:41
  Hoe zeer de rechtstaat in die misbruiken zit is ook te zien aan hun wetgevingen.
  Bij voorbeeld als je een pagina opent of ergens op klikt of een wat mij overkwam met regards van ybo buruma van de hoge raad die zelf ook bordelen heeft via holdings en de hoertjes betrekt dmv de kinder verkrachtingen op de schooltjes dat je op een vermeende pdf file klikt ter download …..DÀT al …willen ze dan en hébben ze dan ook al strafbaar gesteld en ben je van dan gelijk veroordeelbaar en schuldig. Onderworpen aan hun afpersende wilekeur.
  Idem zo een stijl met hun Holocaustfrauden. Onderzoek je dat en zeg je of vraag je wat ben je gelijk een overtreder een schuldige.
  ZO verhullen ze hun misdaden met je te dwingen dat als je wat ziet en ontdekt wel je mond liever houdt.

  30 oktober, 2013 at 9:50
  Wajong 22:33 “en daarbij hoe hoger de toppen, hoe dieper de verkrachting”
  Niet helemaal zo.
  De cabal verkracht eigen kinderen tm ca een vier jaar evenals al de onzen via misbruik staats en maatschappijmiddelen.
  Dan op die vierjarige leeftijd dwingen ze hun kinderen mee te doen aan de verkrachtingen en maken hen zo daderlaag en de gebruikelijk native kinderen blijven slachtoffers geheel het leven lang.
  Die worden dé burger hét volk hét slachtoffer en de enigen die voor die rechters verschijnen. En die daderlaag dé bestuurder dé leider en president.
  Zo houden ze ook de statussen de kasten in stand. Het zal hier wel gekend zijn die altijd al meer rechten hadden dan die van de goot.
  Is een taktiek van chronische suppressie en onderwerping. Niets maakt zo onderdanig als een pas geborene verzuipen om de wil te breken en vervangen voor doodsangst. Wat ze doop en kersteningen noemden. Dus dat gaat al even.
  tm 1920 was het zelfs officieel verplicht de eigen kinderen te verkrcahten om ze devoot en gebroken aan staat industrie en kerk af te leveren. En dan bedoel ik sexueel verkrachten//misbruiken. Ook dat werd door de kerk met brandstapel en zwaard opgelegd en gedwongen het kind te verkrachten anders de dood voor geheel de familie. Dat was het kerstenen dan. De Wereld in het duister werpen.
  De rechtbanken weten dit nog zelfs en toch zwijgen ze als ze weer een arm schaap afrekenen op de door hen zelf gebrachtte dwanghandelingen en kennen slachtoffer alle schuld toe.

  30 oktober, 2013 om 22:48

  Die Supergetuige sprak de Waarheid. En waarom ze vocht via de nekjes uit de Hersentjes trekken weet ik ook.Stamceltherapie om zich zelf jong van uiterlijk te houden wat charlie sheen ook doet. Die is al veel ouder dan die er uit ziet.

  Dat doen al die bankster en eliteratten vandaar er veel kindertjes verdwijnen.

  31 oktober, 2013 om 14:44

  Dit is dus waar overheden justities rechtbanken ook op uit zijn als ze slachtoffers te pakken hebben

  Hoe hebben ze heel de Wereld onderworpen en aan zich dienstig gemaakt

  Het mechanisme van de stimulus – respons is makkelijk te begrijpen. Het lichaam maakt plaatjes van elke actie in de omgeving van het individu. Wanneer die omgeving geweld, doodsangst, schokken en andere soortgelijke activiteiten omvat, zal het mentale beeldplaatje dat is ontstaan, al die ingrediënten uit de omgeving bevatten. Wanneer het individu gewond raakte tijdens dat moment, zal die verwonding zelf, als hij wordt opgeroepen door een commando van buitenaf, zich opnieuw openbaren.

  Bijvoorbeeld, wanneer een individu wordt geslagen en hem tijdens het slaan voortdurend verteld wordt om bepaalde functionarissen te gehoorzamen, zal het individu in de toekomst die pijn voelen opkomen op het moment dat hij begint met ongehoorzaam zijn. De geïnstalleerde pijn reageert als een politieman, omdat de ervaring hem heeft geleerd dat hij aan bepaalde functionarissen geen weerstand kan bieden en er pijn van zal ontvangen.

  Het verstand kan erg complex worden in haar stimuli en respons daarop. Zoals met hypnose gemakkelijk gedemonstreerd kan worden, kan een hele keten van commando’s, welke te maken hebben met een groot aantal ingewikkelde acties, in het verstand geslagen, geshockt of geterroriseerd worden, daar sluimeren en tevoorschijn komen wanneer ze worden opgeroepen door omstandigheden in de omgeving, die soortgelijk zijn aan de omgeving tijdens het ongeluk of de straf.

  http://www.hersenspoeling.nl/h.07.htm

  Zo kunnen banken en adel tot zeer grote groepen gehoorzame bendeleden kweken en uitsturen ter moord roof plunder frauden. De zogenoemde fourminutemen of economische hitmen de libor ectectectectectect velevele schandalen en rooftochten.

  Leggen ze al in creches schooltjes religien de basis voor aan in elk kind. Die komen dan tot aan je deur de laatste cent van je geplunderde karkas roven en je kinderen er bij!

  Zo maakten zo ook al de christenstrijders de moslimstrijders wetgevers overheden adel en hele devote volken ectectetc
  6

 3. . Mooie Analyse!!!

  In Fact geheel wetgevende macht heeft een totaal boycot jegens Bevolking sinds buitenwetstelling Bevolking door minister ernst hirsh ballin per 1991

  Van toen konden groot verhuurders en deurwaarders te keer gaan als een beest mét fiat en zegen wetgevende macht!

  Ook Jouw bankiersvondst “bovenliggende en onderliggende waarden” waren daar een boekhoudkundige mega oplichtersvrucht van ook met voor af zegen wetgevende machten “internationaal”(alle wetgevende macht EEN globale mafia organisatie tm WTC aanslag aan toe) .. doden doden doden doden hét gevolg!

  Dan maakte minister hoogervorst het nog erger door de ambtenaren te bevelen de Bevolking niet meer te Mogen Helpen..einde van Uw Vriend en Helper!

  Een koos spee die de politie in een nachtje ombouwde tot terroristische mafia raketeerende plunderwave met boete quota de Bevolking te moeten gaan belagen!

  Het willekeurig doden Burgers werd erger! En Kinderen!

  Dat buitenlanders hand boven hoofd hadden bij massiefst en massaal verkrachten van Vrouwen en Kinderen was al sinds onmiddelijk 1965 onder van vollenhoven en kok lubbers en van agt!

  De stadsmarinier de boa van alexander pechtold en jozias aartsen per 2003 Burgers belagen in de Wijken!

  Pikmeer arresten Verarming geweld mafia woeker op alle gebied totaal isolatie alle subgroepen drug en ziekte epidemien een killerkoning en killerministeries en gelijkelijks toefjes en snufjes van een steeds dodelijker wurggreep!

  Totaal leeg verkoop van Volk en Land door staat politiek wet en bank terwijl we gebonden toe zien.

  Nu weer mega vluchtelingenstromen incluis vlees etende ziekte (als Balkenende al aan teen had als anno 1965 al begon met aidsvluchtelingen ze nu ook besmet zijn en van vollenhovens(ho chi min kinderen) vast weer achterzitten) en zee van overheids sabotagen om de Volken wel ander zorg te geven dan hun Slaven heren te Mogen bewonderen…

Geef een reactie