AFFAIRE-WABEKE ULTIEM BEWIJS VOOR SCHULD JORIS DEMMINK

WAAROM MAG ER OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN GETORND AAN DE POSITIE VAN DE KINDERVERKRACHTENDE ROLODEX-RECHTER WABEKE? * OMDAT ER TOTAAL TABOE HEERST IN NEDERLAND OP HET AANPAKKEN VAN HET DEMMINK-PEDONETWERK * NICO VAN DEN HAM SCHRIJFT BRIEF AAN KONING WILLEM ONDERMEER OVER DE WEERZINWEKKENDE MISSTAND INZAKE WABEKE

EXTRA: FRED TEEVEN GETUIGT OP 7-12 ONDER EDE OVER DE ROLODEX-ZAAK WAARIN JORIS DEMMINK OOK VERDACHTE IS; VOLGT U HET NOG? * KAN DEMMINK NA HET VRIJUIT GAAN IN DE ‘TURKSE ZAAK’ NOG WORDEN OPGEKNOOPT IN DE ROLODEX-ZAAK?

[wp_ad_camp_1]

Het kan niet anders of dit gaat slecht aflopen, heel slecht. Een ‘rechtssysteem’ dat met list en bedrog verkrachters van kinderen beschermt uit de hoogste kringen en binnen de eigen organisatie -dat is too much to swallow. MSM, politiek en ook ons staatshoofd weigeren ook maar iets te ondernemen. Talloze aan Demmink gerelateerde ‘pedo-zaken’ -Baybasin, Horchner, de Micha-zaken- moeten worden gemanipuleerd. Maar het gaat allemaal nog een stap verder: het ‘systeem’ probeert zelfs de mensen die dit alles aan de kaak willen stellen kapot te maken via gefakte ‘delicten’ en krankzinnige gemanipuleerde ‘rechtsgangen’ zoals het geval is het opnieuw Horchner, Micha en ook iemand als Henk Krol. Intussen blijkt de schuld van Demmink eens te meer uit de wijze waarop wordt omgegaan met Rolodex-rechter Wabeke. De enige verklaring voor het handhaven van de kinderverkrachtende magistraat tegen wie drie onder ede-verklaringen zijn afgelegd en voor de hysterische reactie van zijn president als hij hierover vragen krijgt is dat er van ‘hogerhand’ een oekaze is uitgegaan dat niemand van de pedo-netwerken ook maar een haar mag worden gekrenkt -dit geldt natuurlijk ook en a fortiori voor Joris Demmink. Dit is er de reden van dat binnenkort de laatste akte wordt opgevoerd in de witwas-operette van de grootste crimineel uit de Nederlandse geschiedenis.

3 Replies to “AFFAIRE-WABEKE ULTIEM BEWIJS VOOR SCHULD JORIS DEMMINK”

 1. Nogmaals het onderstaande linkje, waarvan ik de inhoud globaal als ervaringsdeskundige kan beamen:

  https://m.youtube.com/watch?v=7RByaf1utmA

  Let op dat door de afgeserveerde CIA medewerker (door de psychopaten van de staat in de staat uiteraard gezien als ‘gullible fool’) wordt opgemerkt dat dit slecht gaat aflopen.

  En inderdaad:’YOU will be stabbed in the back’

  Alles geldt mutatis mutandis voor USA/GB vazalstaat Prins Bernhard BV.

  Hoewel het percentage psychopaten (de optelsom van WARE krankzinnigheid) onder de bevolking (ingeschat op basis van wetenschappelijke waarneming) ca. 2% bedraagt, is het slechts ca. 5 – 10% van deze onmensen/”driedimensionaal op de omgeving inhakkende” moordrobots, dat in staat is (qua intelligentie en beheersing van de directe krankzinnige moordlust) om ijskoud vele decennia plottend en plannend een dergelijke ‘pure evil’ staat in de staat te gaan vormen en uitbouwen.

  Want uiteraard zit de psychopathische ‘alien mindset’ achter het (weerzinwekkend) pervers/ziek corrumperen van oorspronkelijk goed bedoelde, nuttige (= de mens dienende) en noodzakelijke (geheimhoudings) wetgeving.

  En uiteraard krijgen ook in Prins Bernhard BV zgn. “klokkenluiders” (= normale ambtenaren die doen wat de burger denkt dat de overheid doet en die daarbij op weerzinwekkende schaduwregering psychopathische activiteiten stuiten BINNEN hun eigen administratie) hun verklaringen niet gepubliceerd in de gecontroleerde MSM en bij boekdrukkerijen.

  Dat komt door de grote groep terreur-gevoelige lafaards die hand- en spandiensten verlenen aan deze “überlegen” proactief bedreigende, demonische manipulators, die zichzelf ook als onaantastbaar weten voor te stellen (om in essentie de geldstromen en status quo in stand te houden: verder niets).

  1. “Dat komt door de grote groep terreur-gevoelige lafaards die hand- en spandiensten verlenen aan deze “überlegen” proactief bedreigende, demonische manipulators, die zichzelf ook als onaantastbaar weten voor te stellen (om in essentie de geldstromen en status quo in stand te houden: verder niets).”

   Geduld DSR want, zo direct wordt de rekening op zijn stoep echt nog wel opgemaakt?!

 2. Zou JD dan PB voorbij zijn gestreefd?

  En een brief schijven aan “de koning”?

  Sedert mei 1940 hebben wij conform de wet geen koningshuis. De rest is puur illegaal/wetteloos/crimineel. Een abjecte streek (gaande over lijken van ‘gullible fools’ uiteraard) uitgebroed door een ‘deep state’ Nazi /Reiter SS psychopaat in broederlijke samenwerking met de USA/GB Dresden psychopaten.

Geef een reactie