BABY-OFFERS EN RITUEEL MISBRUIK GINGEN VANAF DE OERTIJD GEWOON DOOR

HIER ANTWOORDEN OP VELE VRAGEN: WAAROM KOMT JORIS DEMMINK NIET VOOR DE RECHTER? * WAAROM ZIJN POLITIEK EN MEDIA COMPLEET APATHISCH? * WAAROM HEBBEN BOUDINE, WIM DANKBAAR EN ANDEREN ER HELEMAAL NIETS VAN BEGREPEN? * WAAROM ZAL ER NOOIT RECHT WORDEN GEDAAN? * WIJ WETEN: DE WAARHEID IS ALTIJD SCHOKKENDER DAN ZELFS WIJ KUNNEN BEGRIJPEN OF BEVATTEN

12 Replies to “BABY-OFFERS EN RITUEEL MISBRUIK GINGEN VANAF DE OERTIJD GEWOON DOOR”

 1. Het viel me al op dat Joran van de Sloot werd aangevallen, nadat zijn vader overleed. Dat Joran zelf wist dat dit zou gebeuren, daqt is nieuw voor mij. De kans is erg groot dat Joram komt te overlijden in de gevangenis, hij werd al aangevallen met een mes onlangs, om zijn mond dicht te krijgen.

  Er lekt niets in dit land.
  Je kan echt nergens heen, als je zo wordt aangevallen als Joran was.

 2. Coventry is een bombardement in de eerste maanden van de oorlog (november 1940).
  De Luftwaffe was toen juist overgegaan op nachtbombardementen en de Duitse piloten hadden daar nauwelijks ervaring mee. Ook was het instrumentarium daarvoor nog lang niet zo geperfectioneerd als in 1945. Men had boven Engeland ook niet de totale lucht-suprematie, zoals de USA/GB in februari 1945 had boven Duitsland.
  Coventry was ook niet overspoeld met vluchtelingen en oorlogsgewonden en was wel een belangrijk centrum van ‘Rüstungsindustrie’.

  In die toestand heeft het eerste ‘Geschwader’ lichte en middelzware bommenwerpers zijn (1940 type, niet groter dan 500 ponders) bommen naast de kerk van Coventry laten vallen, i.p.v. op het grote (militaire, munitie en wapens e.d.) industriegebied van Coventry.
  De rest heeft de daardoor ontstane branden als richtkruis gebruikt.

  Nu ben ik niet voor Hitler c.s., maar juist tegen de walgelijke mentaliteit van de ‘alien mindset’ in het algemeen.

  Volgens BRD militair deskundige professor Rogg is dit dus prima vergelijkbaar met de duistere ‘dead inside’ mentaliteit die (bij de ijskoude uitvoerders en bedenkers en planners!!!) achter de TOTALE DUIVELSE AFSLACHTING van Dresden zit.

  Terwijl hij als deskundige beter zou moeten weten: vandaar de overeenkomst in ‘mindset’ met bijv. Roland Freisler.

  En die weer met de ‘mindset’ van de staatsrechters van PB BV die, zoals omschreven door Karel de Werd, uitspraken doen die vergaand niet in overeenstemming zijn met hun deskundigheid.

  HET ZIJN TELKENS DEZELFDEN MENSEN!!!

  Daarom moeten we op deze WARE krankzinnigheid gaan testen en deze UITNEMEN.

 3. De USA/GB ‘psy-op’ in samenwerking met de BRD- krankzinnige Rogg via de “vrije” westerse MSM:

  “Heute wissen wir, dass Dresden ein wichtiger Rüstungsstandort war.”

  Ja mensen, de olifanten van Circus Sarrasani (men bombardeerde -en hoe!!!- immers niet het -overigens op ‘Rüstungsgebiet’ ook bijzonder weinig/niets voorstellende- industriegebied) waren in werkelijkheid gecamoufleerde tigertanks.
  Op de stretchers lagen onder de dekens geen immobiele oorlogsgewonden, maar het waren pantsergranaten voor Dikke Bertha’s.

  De geniale professor Rogg van de BRD GmbH (het grote broertje van PB BV) zegt het zelf.

  Deze weerzinwekkende morele imbeciel maken ze dan links en rechts ‘IN YOUR FACE’ directeur van musea en professor aan de Budeswehr Universiteit e.d..

  Helemaal (levensgevaarlijk ‘dead inside’ en dit projecterend op de omgeving…..totdat ’the fabric of life itself’ ineenstort of de ware krankzinnige GESTOPT wordt!!!) ‘mata glap’ deze lijphuis mensen!

 4. Psychopaten MISbruiken opleiding en kennis steevast (!) om beter te kunnen liegen, stelen en moorden ‘of sorts’ (zie ook de artsen-opleiding van seriemoordenaar “Holmes” uit Chicago).

  Men ziet dat ook weer bij BRD Wehrmacht deskundige Rogg in mijn in eerdere reactie geplaatste link.
  DE WEERZINWEKKENDE SMEERLAP weet, dat het huidige ongeïnteresseerde publiek niets van zijn vakgebied snapt en MISBRUIKT dat ijskoud (want beter wetend en de “overlevenden”/getuigen -evenals de doden- ontkennend schofferend aan de laars lappend) om logisch klinkende doch krankzinnige apenkool te verkondigen:

  ‘Beware the soothing voice, the voice of reason’

  Deze psychopaat (van Freisler kaliber, maar nu dus opduikend als keurige BRD beambte, zoals prins Bernhard als verzetsheld) dient dus de USA/GB ‘psy-op’, die er op zijn beurt toe dient om de psychopathocratie daar ER (dus: met een abjecte en walgelijke enorme psychopathische gruweldaad TEGEN DE NORMALE MENSHEID) BLIJVEND MEE TE LATEN WEGKOMEN.

  Dit rot door in alle facetten van de samenleving, tot die in ontbinding gaat verkeren.

  Macht en controle, Bind, Torture, Kill dus: ’the psychopathic way’.

 5. Hier de MSM aangaande Dresden (nog steeds doorgaande USA/GB ‘psy-op’):

  Men haalt er een gewetenloze BRD gek bij, die bijv. het militair gezien duidelijke vergissingsbombardement met een paar honderd (zéér te betreuren) doden op Coventry of (elders soms) op door de Mariniers zwaar verdedigde zeehavenstad Rotterdam (militair keurig gericht, proportioneel en na waarschuwing vooraf gebombardeerd met 80 lichte tot middelzware bommenwerpers) vergelijkt met de 24,5 kiloton!!! (met honderden luchtmijnen van 4 en 10 ton, duizenden enorme vliegtuigbommen tot 2 ton, 600.000 staafbrandbommen en witte fosfor: sporen overal gevonden, maar afgedaan als “slaghoedje” voor de brandbommen) door 2250!!!zware bommenwerpers regelrecht willens en wetens op onverdedigd overvol vluchtelingenkamp/openlucht lazaret Dresden en dan zegt:

  De Britten (of elders Nederlanders) klagen en zeuren toch ook niet.

  De vrije MSM ‘for you’………..

  http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article136652994/Briten-hielten-Vernichtung-Dresdens-fuer-legitim.html

  1. Ja Stout dan vergeet je joodse leraar nog dat er 1000 Duitse Steden NA oorlogs evenzo verbrand werden en 500 Poolse Steden!! En hirosjima was afleiding voor feit dat ALLE Japanse steden evenzo totaal in brand gebombardeerd waren op conventionele wijzen erger dan die atoombom kon! Steeds één hypnotiserende afgrijzelijke coverup publiceren om dat het duizend maal erger is te verbergen en dáár mee nog eens dé goeierik de moraalridder dé onschuldige en mede slachtoffer te spelen…superb toneel!!

   Evenzo die holocaustclaims en hysterie propaganda er om om Feit dat ze zelf honderdén miljoen hebben geextermineerd te verbergen onder dagelijks media en schools gegil gedreig en gejank! Ook gegil dát we schulden zoúden hebben …aan hén … terwijl ze zélf ALLE kassen en spaarpotten 7 decennia lang leegroofden en alle Land Grond en Eigendommen weg roofmoorden al massa Kinder verkrachtende en drogerende met hun banken adel wetgevers en politici!!!

 6. Jones de Lancaster heavy bomber piloot (inderdaad):
  F/O David Jones, Pilot
  Sgt Georg Bayless, Flight Engineer
  Sgt Andrew Hendry, Navigator
  Sgt Vernon Condon, Wireless Operator
  F/S John Tovey, Bomb Aimer
  Sgt Stephen McFarlane, Mid-Upper Gunner
  Sgt John Witworth, Rear Gunner

  The history of Lancaster LL947

 7. In dit filmpje van Nico van den Ham, meen ik het ijskoude, cynische, vernietigende neerkijken op de normale mens (i.c. Nico van den Ham), bij Mark Rutte (bloedlijn verbonden -als bastaardlijntje- aan een tak helemaal teruggaand op vermoedelijk de Duitse Keizer Hendrik III “de Vogelaar”) te ontwaren, waarbij dat later geoefend door ’the mask of sanity’ wordt afgedekt.

  https://plus.google.com/105352202161169512212/posts/FSJifhxV6Td

 8. Echt ‘pure evil’ is helaas minder spectaculair.

  Ze vallen totaal niet op ‘They blend in’.

  Het is abjecte onzin dat ALLE (‘adapted compensated’) psychopaten t/m prins Bernhard kaliber steeds zin zouden hebben in dergelijke ceremonieën of steeds daarbij betrokken zijn.

  Waarschijnlijk is het omgekeerd wel zo, dat degenen of hetgene bij wie dergelijke bloedlustige en gewetenloze ceremonieën in de smaak vallen, psychopaten ‘of sorts’ zijn.

  Ik stam zelf trouwens uit de hoogste “bloedlijn” (niets van dergelijke gestoorde shit gemerkt daar, maar misschien ben ik niet helemaal wakker) en ik dring aan op TESTEN EN UITNEMEN van psychopaten.

  Bij bijv. het gewetenloos puur krankzinnig bombarderen zoals het bij Dresden is gedaan, zul eerder bommenrichters, piloten e.d. genaamd Jones en Icke hebben kunnen aantreffen……vermoed ik zo.
  Hoewel de psychopaat Churchill dan weer wel aan een bloedlijn verbonden lijkt te zijn.

  Maar ja, psychopathie is grenzenloos en stoort zich dus behalve aan ras, ook niet aan rang of stand.

Geef een reactie