BREAKING: MINISTER GRAPPERHAUS TOT OVER DE NEK IN AFFAIRES WESTENBERG EN KALBFLEISCH

DEZE ONTHULLINGEN ZETTEN DE MICHA CLAIM-ZAAK VAN 7 NOVEMBER (HOF DEN BOSCH) EENS TE MEER OP SUPER-SCHERP * DE CRIMINELE EN CORRUPTE RECHTER WESTENBERG WORDT TOT DE DAG VAN VANDAAG GEDEKT EN BESCHEREMD DOOR DE RAAD VAN DE RECHTSPRAAK EN DE MINISTER VAN JUSTITIE DIE ZICH ACTIEF MET DE ZAAK BEMOEIDE EN OOK NOG EENS EEN DISPUUTSGENOOT IS VAN PIETER KALBFLEISCH, HET ‘MEESTERBREIN’ ACHTER DE AFFAIRE-WESTENBERG

MICHA ZAL MINISTER GRAPPERHAUS MOETEN OPROEPEN OM HEM TE LATEN VERKLAREN OVER ZIJN ACTIES IN DE ZAAK-WESTENBERG EN ZIJN INSPANNINGEN CRIMINELE EN CORRUPTE MAGISTRATEN TE BESCHERMEN * DE ADVOCAAT VAN WESTENBERG IS ZIJN VOORGANGER ALS BESTUURDER VAN ALLEN & OVERY * BEMOEIENIS VAN GRAPPERHAUS MET DE MICHA-CLAIM LIJKT WEL ZEKER

[wp_ad_camp_1]

Inmiddels is de rijksrecherche een onderzoek naar Kalbfleisch begonnen. 14 april ging hij met verlof als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, op aandringen van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken. Ferdinand Grapperhaus ziet het met leedwezen aan. Niet omdat het hier een dispuutgenoot betreft, maar omdat hij ‘uit betrouwbare bron’ heeft vernomen dat bij de toewijzing van Chipshol-zaak alles volgens de regels is gegaan. Grapperhaus typeert Kalbfleisch als ‘een bijzonder aardige, rustige vent. Geen lawaaimaker, maar wel een gangmaker, in de goede zin van het woord.’ Kalbfleisch studeerde tien jaar voor hem, maar in het studiejaar 1977-1978 leren ze elkaar in het dispuut kennen. Vijftien jaar later krijgt Grapperhaus professioneel met hem te maken in een zaak waarin Kalbfleisch als arbiter optreedt. ‘Hij is echt geen rechter die je matst. Hij is afstandelijk en consciëntieus. Op gepaste momenten kreeg ik een draai om mijn oren.’ Aldus De Volskrant. Naar aanleiding van dit artikel stuurde Micha deze mail naar Grapperhaus:

micha kat
To: ferdinand.grapperhaus@allenovery.com
Cc: Arnold Croiset

May 3, 2011 at 7:59 AM

beste Ferdinand,

Recent heb je geweigerd mij te woord te staan en mijn vragen over jouw statements in De Volkskrant inzake P. Kalbfleisch te beantwoorden. Je verbrak zelfs de verbinding. Dit optreden tegen een journalist is klachtwaardig en wel om de volgende redenen:

1. In de zaak-Chipshol gaat het om extreme belangen, zowel in financiele als in politieke zin. Nooit eerder heeft in het Nederlandse civiele recht een groter en belangrijker zaak gespeeld. Centraal in deze zaak staan manipulaties binnen de Haagse rechtbank met als hoofdrolspelers H. Westenberg en P. Kalbfleisch. Tegen beide lopen inmiddels onderzoeken vanuit het OM. Als jij zoals je stelt in De Volkskrant beschikt over ‘bronnen’ die zouden ‘aantonen’ dat er van deze ‘samenzweringstheorie’ niets klopt en alles prima is verlopen, dien jij deze zo spoedig mogelijk in het publieke domein te brengen om aldus de rechterlijke macht en de Nederlandse rechtstaat te bevrijden van deze voortwoekerende beschuldigingen. Er is geen enkel belang dat zich hiertegen kan verzetten, zulks teminder daar deze bronnen het ‘officiele standpunt’ slechts bevestigen -alles is goed gegaan- en bijgevolg niets te vrezen hoeven te hebben. Sterker: deze bron of bronnen kunnen grote beloningen tegemoet zien en wellicht zelfs koninklijke onderscheidingen. Gespiegeld gesteld: als jij de identiteit van deze informant tegen de borst houdt, handel je klachtwaardig in de zin van het tuchtrecht en naar alle waarschijnlijkheid ook onrechtmatig. Zoals je ongetwijfeld weet ben je met dit gedrag zelfs ontvankelijk voor gijzeling.

2. In meer algemene zin is het in strijd met het vigerende tuchtrecht dat een advocaat in een lopend strafrechterlijk onderzoek ten behoeve van een ‘dispuutsgenoot’ disculperende statements laat plaatsen in de media. Naar mijn weten is zulks nog niet eerder voorgekomen.

3. Het is zonder meer tuchtrechtelijk laakbaar dat een advocaat in de media de belangen verdedigt van een client van een van zijn kantoorgenoten waarbij hij dit conflict niet disclosed maar zich integendeel hult in een jas van onpartijdigheid en objectiviteit. Ik doe hier uiteraard op de client van Arnold, Hans Westenberg. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat jij Arnold adviseert in de zaak-Westenberg en dat maakt het allemaal helemaal ondoorzichtig en eens te meer in strijd met het tuchtrecht dat voorschrijft dat een advocaat nooit onduidelijkheid mag laten bestaan over de hoedanigheid waarin deze optreedt.

4. Tenslotte is ook niet te rijmen met de eer van stand -en bijgevolg ook niet met het tuchtrecht- dat een advocaat als een journalist belt de hoorn op de haak gooit, zulks teminder nu deze journalist een van de hoofdrolspelers is in de hele affaire en de corruptie van Westenberg -en daarmee ook indirect die van Kalbfleisch- aan het licht heeft gebracht.

Mocht ik op deze vier punten niet binnen zeven dagen na nu bevredigend antwoord ontvangen, zal ik niet anders kunnen dan een tuchtklacht tegen jou in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

4 Replies to “BREAKING: MINISTER GRAPPERHAUS TOT OVER DE NEK IN AFFAIRES WESTENBERG EN KALBFLEISCH”

  1. Overigens is een diploma van PB BV een soort brevet van onvermogen, dat bovendien ook NIETS waard zal blijken als je -bij nader inzien niet met de meute meeliegend- als bijvoorbeeld geschiedenisleraar op het VWO bijv. de leerlingen TERECHT gaat onderrichten, dat Willem van Oranje een aartsschurk/massamoordenaar was, wiens voorouders bij nader inzien, kenmerkend voor ijskoude/hondsbrutale psychopathische, overheersende macht en controle voor ZICHZELF bijeenharkende adel “echter dan echt” acterende plebejers, de adel extreem glad hebben weten te infiltreren, proactief gewelddadig misbruik makend van de toenmalige omstandigheden (w.o. matig wereldlijk bestuur door de militair zwakke prins-bisschoppelijke landheren, slechte administratie van eigendommen met veel herenafspraken, niet aanwezig zijn van een geboorte- en/of dooregister buiten de adellijke administraties die nogal eens verloren gingen als “de burcht geslecht werd” enz. enz. enz.).

    Ben je zo slim, dat je hiervan (i.p.v. na je pensionering) vóór je studie van bijv. Geschiedenis al een vaag vermoeden begint te ontwikkelen, ondanks alle manipulatie, censuur ‘psy-ops’ en propaganda (evt. ook binnensluipend via gezin/ouders), dan word je met staatsmacht (door handelen én NALATEN) proactief volledig gefnuikt voordat je studie een aanvang neemt.

    PB BV zit namelijk niet op nog weer een prof. Tak te wachten die men toch lastig als charlatan aangaande zijn metier, het bestuursrecht, kan wegzetten…….hoewel psychopaten daar geen moeute mee hebben als het hen zo uitkomt.

  2. “Overal waar je kijkt in Prins Benrnhard BV zie je (dankzij BernhardSS krankzinnige selectieve aanstellingsbeleid) boeven. De situatie is hopeloos”.

  3. Een tuchtklacht binnen (!) Prins Bernhard BV, naamgegeven door een (uiteraard ruggenstekende en aartverraderlijke) ‘adapted compensated’ psychopaat die in 1945 de dans ontsprongen is, door zichzelf -ijskoud gaande over lijken van ‘Untermenschen’- bereid te verklaren om bij stadhouderschap voor (ongrondwettelijk doch proactief extreem narcistisch berekenend “gevlucht” in oorlogstijd in mei 1940, hiermee uiteraard NORMALITER voorgoed afstand van de troon gedaan hebbend) Oranje van de USA/GB ‘deep state’, deze te helpen WEGKOMEN met zware en extreem walgelijke oorlogsMISDRIJVEN, misdrijven tegen de menselijkheid (dit alles uiteraard zonder enige verhoging van de polsslag en alles aan elkaar vastliegend).

    Wedden dat Prins Bernhard BV, zoals het een criminele oplichtersbende betaamt, ook hiermee wegkomt……..

Geef een reactie