BURGEMEESTER SCHUILING VAN DEN HELDER SCHOFFEERT OPNIEUW ZIJN GEMEENTERRAAD DOOR MICHA TE SOMMEREN VIA DE DECLARATIE-ZWENDELAARS VAN NAUTA DUTILH

LAATSTE NIEUWS: NAUTA DUTILH STEEDS VAKER INGEZET TER BESCHERMING VAN VERMEENDE ELITE-PEDOFIELEN: JOOST ITALIANER STAAT SCHUILING’S PARTIJGENOOT FRED TEEVEN BIJ IN ZIJN WANHOPIGE POGINGEN ZIJN MOND TE MOGEN HOUDEN OVER DE ROLODEX-PEDOFIELEN VAN JUSTITIE

OP 24 OKTOBER HEEFT DE GEMEENTE BESLOTEN EEN EINDE TE MAKEN AAN DE RELATIE MET DE DECLARATIE-ZWENDELAARS VAN NAUTA DUTILH DIE DE BURGERS VAN DEN HELDER TONNEN HEBBEN ONTSTOLEN IN ONDERMEER DE ZAKEN TEGEN ROB SCHOLTE -ZONDER ENIG RESULTAAT * DESALNIETTEMIN ZETTEN SCHUILING EN WETHOUDER KUIPERS OPNIEUW -OP KOSTEN VAN DE BURGER- NAUTA DUTILH IN EN NU OM MICHA TE SOMMEREN WEGENS PUBLICATIES WAARIN BEIDE ‘HEREN’ IN VERBAND WORDEN GEBRACHT MET PEDOFILIE * DEZE SITE MOET 5 PUBLIKATIES ‘PER OMGAANDE’ VERWIJDEREN ANDERS RENNEN SCHUILING EN KUIPERS NAAR DE POLITIE -WAARVAN SCHUILING ZELF KORPSCHEF IS

LEES HIER (DenHelder1) EN HIER (DenHelder2) DE SOMMATIE NAMENS DE GEMEENTE DEN HELDER DIE MICHA VANDAAG MOCHT ONTVANGEN

Rechter Westenberg begon een civiele bodemprocedure tegen Micha wegens smaad. Hij verloor. Joris Demmink begon een civiele bodemprocedure tegen het AD, ook wegens smaad. Hij verloor. Beide heren begonnen de procedures juist omdat ze schuldig zijn in de overtuiging zichzelf te kunnen ‘witwassen’ via een vonnis van een rechter. Voor criminele, corrupte en pedofiele bestuurders en magistaten levert de civiele weg dus geen resultaat op. Daarom is reeds jaren geleden besloten Micha aan te vallen via de politie en het OM. Dan kunnen direct dwangmiddelen worden toegepast en kunnen corrupte rechters -vaak zelf pedofielen- Micha direct uitschakelen als journalist door hem in de gevangenis te smijten. De burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, lijkt nu ook deze weg te willen bewandelen door Micha te dwingen 5 artikelen van zijn site te verwijderen waarin hij in verband wordt gebracht met pedofilie.

In de sommatie van de peperdure advocaten van Nauta Dutilh die de burgers van Den Helder opnieuw tienduizenden Euro’s kost wordt echter op geen enkele wijze aangegeven welke kwalificaties en welke passages in de genoemde stukken strafbaar zouden zijn en waarom. Alleen al daarom zullen wij niet aan de sommatie voldoen -dit dan nog los van de vraag of wij voor de strafrechter aannemelijk kunnen maken dat onze publikaties zijn gebaseerd op voldoende feiten en omstandigheden en dat het algemeen belang er in hoge mate mee gediend is onderzoek te doen naar de vraag of Schuiling (en blijkbaar ook Kuipers, hij werd er door ons eigenlijk helemaal niet bij betrokken) kinderen misbruiken en pedofielen zijn. We kijken hoe dit alles zich verder gaat ontwikkelen. Thans volstaan we met de constatering van Schuiling zijn criminele inslag opnieuw bevestigt door de peperdure advocaten van Nauta Dutilh in de arm te nemen tegen de beslissing van zijn eigen gemeenteraad in. Daarnaast is het de vraag of de burgers van Den Helder wel moeten opdraaien voor het witwassen van hun rampen-burgemeester die de stad reeds zoveel schade heeft berokkend.

3 Replies to “BURGEMEESTER SCHUILING VAN DEN HELDER SCHOFFEERT OPNIEUW ZIJN GEMEENTERRAAD DOOR MICHA TE SOMMEREN VIA DE DECLARATIE-ZWENDELAARS VAN NAUTA DUTILH”

 1. ANDERS RENNEN SCHUILING EN KUIPERS NAAR DE POLITIE -WAARVAN SCHUILING ZELF KORPSCHEF IS
  —————–
  Op een of andere manier heb ik het idee, dat deze evt. aangifte dan ineens wel in behandeling zal worden genomen en ook niet in de bodemloze la verdwijnt.
  Dit is al héél wat en bijv. steevast niet het geval bij ouders van bijv. autistische kinderen, die met misbruik van staatsmacht door de Prins Bernhard “Jeugdzorg”/kinderrechter zijn ontvoerd, omdat deze ouders hun kind dusdanig met de zedelijke ondergang hebben bedreigd, dat ze bijv. volkomen onverantwoord om professionele (ortho)pedagogische assistentie bij de opvoeding in de thuissituatie (eerste levensbehoefte voor autistische kinderen!!!) hebben aangeklopt bij de daartoe door Prins Bernhard BV aangewezen instanties.

  Uiteraard houden SS’ers zoals Prins Bernhard niet van kinderen en vooral niet van ‘lebensunwertes Leben’ zoals kinderen met Down-syndroom of Autisme (Spectrum Stoornis), dus die moeten nu volledig de vernieling ingeholpen worden, door ze van (bizar) pleeggezin naar pleeggezin te slepen en ze vervolgens tussen criminele Marokkaantjes en sexueel misbruikte meisjes in een ZIB Internaat te plaatsen, onder leiding van tot jeugdhulpverleners met lbo vooropleiding omgeschoolde (want overcompleet geworden) tankschutters.
  Dit is het narcistische Prins Bernhard idee, van het creëren van een gestructureerde en veilige omgeving voor dergelijke en ANDERMANS kinderen.

  Dus maak je borst maar nat MK. Psychopaten/narcisten evt. met de opvallende comorbiditeit, STOPPEN NIET…..NIET VANZELF.

Geef een reactie