DE NIEUWE COLUMN VAN MARGARITA OVER DE AMERIKAANSE ZIEL EN HET VUUR IN DE VS

EXTRA: NEDERLANDSE JOURNALIST IN PANAMA GEARRESTEERD VOOR ‘SMAADSCHRIFT’ EN IEDEREEN WORDT GEK -OMDAT HET NIET OVER DE NEDERLANDE PP-ELITE GAAT * MICHA 20 KEER GEARRESTEERD IN NEDERLAND EN BERECHT IN FAKE-PROCESSEN EN NIEMAND WIL HET WETEN

DE AMERIKAANSE ZIEL

De beelden die de afgelopen week de wereld overgingen van de rellen in de Verenigde Staten na de verkiezing van Donald Trump als de nieuwe president zijn verontrustend. Haat en agressie van grote groepen van voornamelijk jongeren tegen wat zij denken dat hen boven het hoofd hangt, zodra Trump de touwtjes in handen krijgt: racisme, vreemdelingenhaat, seksisme en homofobie. Ze menen een revolutie hiertegen te moeten beginnen. Ik zie hier niet veel meer dan een demonstratie van het vuur van de verdeeldheid, de leugen en de vernietiging. Een soort contrarevolutie tegen de keuze van de meerderheid van het Amerikaanse volk. En in wezen diep politiek reactionair en fundamentalistisch van aard. Die fundamentalistische opvattingen zijn in dit geval niet religieus gekleurd, het fanatisme is er niet minder om

In de aanloop naar de verkiezing kregen we gelukkig ook een ander vuur te zien: het vuur van de bezieling, de liefde, de passie en de geestkracht van het Amerikaanse volk. Een verzet tegen tirannie, een bevlogen oproep tot vrijheid, eenheid en waarheid. Een schreeuw om zich te bevrijden van het juk van de heersende klasse. En te kiezen voor de kracht van de eigen ziel. Een volledig voorbijgaan aan elke vorm van verdeeldheid in ras, etniciteit, sekse en seksuele geaardheid. Dit werd het allermooist verwoord en symbolisch in beeld gebracht door de onafhankelijke journalist Alex Jones, die bij een klein houtvuur stond in de avondschemer: “Als we voor Hillary Clinton kiezen, zal dit vuur voor lange tijd doven, en het zal heel moeilijk worden om het weer aan te krijgen. Als we voor Donald Trump kiezen, houden we het vuur brandend.”

Ik heb zelden zo’n gepassioneerde en bevlogen oproep van iemand gehoord bij een politieke verkiezing. De passie is allang verdwenen uit het maatschappelijke debat, en weinig mensen geloven dat politici vanuit hun hart spreken, of zelfs maar een hart hebben. Dat geldt ook voor Nederland. Het cynisme onder burgers is groot, helaas. De discussie voortdurend agressief en fel. ‘Hete hoofden, koude harten’ is hier een treffende Nederlandse uitdrukking voor.

Des te meer waardering en zelfs ontroering voelde ik bij de oproep van Alex Jones. Hij leek een soort sjamaan die nog net niet rond het vuur danste, om de ziel van het volk op te roepen en levend te houden.

Staan we aan de vooravond van een echte wereldwijde omwenteling, die begonnen is in Amerika? Kunnen ook wij, burgers van de rest van de wereld, ons laten inspireren en onze ingeslapen bezieling tot leven wekken? Zoals de prins Doornroosje wakker kuste, na een slaap van honderd jaar?

Rudolf Steiner schreef in 1898 bij de zeventigste verjaardag van Ibsen het volgende:
“Siegreich sind Umgestaltungsbewegungen der menschlichen Ordnungen nur, wenn sie der Ausdruck sind für neuen Weltanschauungen.”

Die nieuwe wereldbeschouwing moet gaan over wie wij als mens zijn, wat we met elkaar gemeen hebben, en hoe verschillend iedereen is als individu. We zijn niet onze nationaliteit, ons ras, onze etniciteit, sekse of seksuele geaardheid. Maar we delen wel het hele spectrum aan menselijke emoties en gevoelens met elkaar, hoe verschillend we die ook uiten. We delen de behoefte aan vuur, bezieling en passie. Aan eenheid en liefde. Daar kan geen enkele relschopper tegenop.

Margarita

Margarita03072016@gmail.com

8 Replies to “DE NIEUWE COLUMN VAN MARGARITA OVER DE AMERIKAANSE ZIEL EN HET VUUR IN DE VS”

 1. Bijzonder eloquente, lieflijke intellectuele kletskoek allemaal weer.

  Onze enige hoop is, dat ook de Amerikanen langzaam beginnen te voelen, dat de ijskoude gruwelmoordenaars van Dresden (het gaat hier niet om individuen, maar om een afgrijselijke ‘mindset’), die in de USA een onaantastbare en niet verkiesbare staat in de staat vormen, NERGENS “een bal om geven” (indachtig de woordkeus van prins Bernhard) door het aberratief (!) ontbreken van (de mogelijkheid tot) object-liefde. Ze streven alleen als een automaton/moordrobot ‘pure evil’ macht en controle na, die zich kennelijk als een sneeuwbal moet vergroten, totdat de hele wereld in duisternis gebonden is.

  Langzaamaan beginnen ook in de USA de “rokende puinhopen” te ontstaan, die kenmerkend (!) op de verraderlijke, totaal onverantwoordelijke en weerzinwekkende activiteit van een dergelijke, sluipend de normale overheidsadministratie naar de hand gezet en overgenomen hebbende, psychopathisch kern duiden.

  Zelfs bij de meest ongevoelige flapdrollen, lapzwansen en keiharde rawhides en rednecks, die over het lot van o.a. Dresden niet al teveel of totaal niets willen horen, is het hemd nader dan de rok en begint het (nu het water bij steeds grotere groepen al aardig richting de lippen begint te stijgen) door te sijpelen, dat er misschien toch op de achtergrond iets aan de gang is, wat op héél akelige wijze niet helemaal kosjer is en ook hun eigen kinderen en kleinkinderen dreigt op te vreten.

  Daar ligt een klein kansje om het tij nog te keren.

  Wie denkt dat Trump er ‘in the long run’ werkelijk toe doet of kan doen, heeft gewoon niet begrepen, dat in een psychopathocratie zoals de USA (waarvan PB BV een vazalstaat is), de verkiezingen hoofdzakelijk een dekmantel voor de ‘deep state’ vormen.

  Bovendien gaan psychopaten kenmerkend om problemen (als evt. Trump) heenwerken, hun projecten worden echter NOOIT opgegeven, maar steevast machinaal onaangedaan doorgedreven of -geramd zoals bijv. de Europese grondwet of het Oekraïne verdrag……..waarbij het ook al kenmerkend (naar de hand zettend) is, dat het referendum instrument (de ‘gullible fools’ mogen geen enkele macht hebben) “raadgevend” is en niet bindend (wat bij psychopaten trouwens ook niet zou helpen want: ‘The law does not apply to psychopaths’).

 2. U spreekt over een meerderheid van het Amerikaanse volk. Dat is feitelijk niet juist: Clinton kreeg 1.65 miljoen meer stemmen dan Trump.
  De meerderheid van de Amerikaanse bevolking wil deze president dus niet.

  1. Waarschijnlijk nog meer dan die 1.65 miljoen wanneer echt alle stemmen zijn geteld.

   En ach, Caroly gelooft in sprookjes, ze schrijft ze tenslotte ook zelf!

   Fraaie muze heeft Micha na, na Victoria ……..

   1. Beste borrepoes, ook u loopt achter. Zeker laatste nieuws gemist omtrent Amerika.
    Of bent u te veel in gedachten over het pas ontdekte Noorse Pedo netwerk. Politici en andere redelijk geschoolden zijn aangehouden.

    Nou ja dat is Noorwegen daar kunnen ze ook al niet voetballen, zoiets zal in Nederland nooit gebeuren, eh ik bedoel het arresteren van hooggeplaatsten.

    Pas maar op voor die Noormannen, maar geen paniek Viktor Quisling leeft niet meer.

  2. Met alle respect Poes Mis, maar u loopt achter. Niet reageren op basis van NOS info, dan loopt u groot risico met foute en/of achterhaalde info u zelf voor schut te zetten.

   Stemming in Amerika is compleet aan het omslaan naar pro Trump, zelfs bij de Democraten!
   Ook bij hen groeit het besef dat dit misschien nog helemaal niet zo’n gekke verkiezingsuitslag hoeft te zijn.

 3. LS. Margarita,
  Hulde voor uw stuk, in een woord top! Het toeval wil dat OVT (radio1) vanochtend opriep om te reageren op de volgende stelling: “Is Trump een zegen voor Europa of juist niet?”

  Daarop heb ik als volgt op gereageerd:

  Is: ‘Trump’ een zegen voor Europa, of juist niet?

  Of Trump samen met zijn administratie een zegen is / wordt voor Europa moet nog blijken, maar het is een zegen in de overtreffende trap dat de zelfingenomen elite –gemakzuchtig- arrogant- in de VS een gigantische draai om de oren en een schop onder hun achterste heeft gekregen.

  Dat het overgrote deel van de US media een eveneens in de overtreffende trap een draai om hun oren hebben gekregen is ook een zegen. Het bedoelde deel van die media is nu in grote verwarring net als de donoren uit binnen en buitenland ook uit Nederland.

  Het zijn zware dagen voor de hoofdredacteuren.

  Wat media in de wereldgeschiedenis teweeg heeft gebracht in elk geval heeft bijgedragen verwijs ik u naar de wereldberoemde rede 1961 -Willard hotel Washington- van Benjamin Freedman.

  Wordt in praktisch alle geschiedenis boekjes weggelaten en/ of besproken.
  Er legio andere voorbeelden, gaat nu te ver.

  Doch wat betekent of liever gezegd wat kan dit betekenen voor Europa? Allereerst zijn er in Brussel of Straatsburg – ik weet niet waar ze* rond hingen- een aantal wakker geschud c.q. geschrokken.

  Dit hadden ze* (…) niet zien aankomen, moesten direct in paniek vergadering bijeen komen, kater of niet. Ze* werden ruw gewekt uit een roes c.q. lethargische slaap, niet door de prins nee door een verkiezingsuitslag die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.

  (ze* (…) dat zijn de EU mannetjes, vrouwtjes tel ik niet mee, zijn kakelende kippen in een hok met teveel haantjes)

  Een steeds groter deel van de Europese maar ook de Nederlandse bevolking worden wakker, laten zich niet langer om de tuin leiden met hordes taarten bakkende, zon en zuipende, rode kijkcijfertafels, NOS journaals of gekakel van de commerciëlen, een steeds groter deel van genoemde bevolking is het zat om het gezwets van de zeventalen-trouwringen-knuffelbeestjes-schurken-mondkapjes-knackerman aan te moeten horen.

  Het gezwets van de Maidan-types die staan te blèren op een zeepkist, zwaaiend met een zak vol Euro’s de door decadentie aangetaste typen die alle gevoel met de werkelijkheid hebben verloren, luister maar eens goed wat ene Verhofstadt staat uit te kramen.

  De bevolking is nog lang niet vergeten sommige zullen het nooit kunnen vergeten wat daarna de volgde.
  Iedereen proeft ziet en hoort het geworstel van de lakeien van de echte macht om dit drama tot een voor hun acceptabel eind te brengen.

  Veel mensen vragen zich af waarom er geen duidelijke radarbeelden (ramp MH17) uit de USA komen, c.q. worden vrijgegeven, de Oekraïense luchtbewaking was op dat moment in onderhoud en stond uit, lijkt dit niet veel te veel op filmrollertjes of bonnetjes?

  Als ik mij buiten achter mijn huis achter mijn oor krab kunnen de Amerikanen precies zeggen of het mijn linker of rechter oor was.

  Veel mensen vragen zich af of de radarbeelden van de Amerikanen misschien wel iets laten zien wat niet aan de wensen voldoet die het westen voor ogen had, denk hierbij even terug naar de zeepkist met daarop de EU tuinkabouters van het Maidanplein.

  Heel veel mensen zien het gedraai en ongemakkelijk gemanoeuvreer van onze elite om de referendumuitslag van het associatieverdrag een gunstige draai te geven waarbij de kool en de geit gespaard wordt.

  Onder de geit moet u de USA en de EU verstaan, de kool zijn de bevolking die dreigt te worden opgevreten.

  Hier worden met het grootste gemak corrupte benden, oligarchen , de hand gereikt terwijl de werkelijke agenda een totaal andere is.

  Nu geeft de election-president van de USA aan met president Poetin –overigens momenteel een van de grootste staatsmannen ter wereld- te willen praten, verdorie wat nu zeggen de EU jongens hoe moeten we verder.

  Ronkende toespraken voor de VN eventueel met getimede snik, daar is het nog te vroeg voor.

  Veel mensen en een steeds groter wordende massa, -klinkt ook vooringenomen- maar steeds meer mensen vragen zich af wat er op tegen kan zijn om met President Poetin in gesprek te gaan en te blijven en dat op basis van gelijkheid.

  Zeer veel mensen zien dat onder de Obama administratie i.s.m. de EU (lakeien) hoe men is gaan knagen langs de Russische Westgrens terwijl er in 1989 afspraken waren gemaakt tussen oost en west.

  Mensen denken dat er belangengroepen aan het werk zijn die totaal andere belangen hebben dan in vrede met en naast elkaar te leven.

  Daarom kan het een zegen zijn voor Europa en de wereld dat er nu eens iemand in het Witte Huis gaat wonen die met een andere blik kijkt naar de korrel grond waarop wij met z’n allen rond scharrelen.

  Daardoor gaan in Brussel / Straatsburg misschien wel de schillen van de ogen, het is trouwens niet verkeerd om ook de blaasproef voor de EU jongens in te voeren voordat ze de kluit gaan toespreken.

  Ergo of het een zegen is / wordt hangt mede af van hoe ze er in Europa zelf mee om willen gaan, er is nl .voor de verkiezing in Amerika hier en daar bedorven zaad gelegd in hopelijk slechte grond.

  Goede stap zou zijn om de politieke EU op te heffen, dan is de Trump verkiezing een zegen!

Geef een reactie