DESPERATE MOVE BY THE ROTHSHILD BANKING MAFIA AS DONALD TRUMP IS ENDING THE FED AND THE CENTRAL BANKING SYSTEM

1. TRUMP IS ENDING THE FED AND THE CENTRAL BANKING/ROTHSHILD SYSTEM AS HE AS ALWAYS PROMISED TO DO * 2. THE ROTHSHILD BANKERS KNOW THEY ARE LOST * 3. THE NWO NOW IN A DESPERATE MOVE TO ‘WEAPONIZE’ THE ROTHSHILD BANKS AGAINST RUSSIA * 4. THE AIM: FORCING THE ALL-DESTROYING THIRD WORLD WAR UPON US SO THEY CAN REGAIN POWER AND MAKE A NEW START

3 Replies to “DESPERATE MOVE BY THE ROTHSHILD BANKING MAFIA AS DONALD TRUMP IS ENDING THE FED AND THE CENTRAL BANKING SYSTEM”

  1. Daar sta ik wel even van te kijken: een Amerikaanse president die het eindelijk, eindelijk aandurft om het op te nemen tegen de gangsters van de Federal Reserve, een kartel van 14 banken. Want echt àlles wat er nodeloos verschrikkelijk mis gaat in ons aller bestaan (de banken-maffia opereert wereldwijd!) ligt besloten in het monetaire systeem dat we verplicht (want “wettig” betaalmiddel) moeten gebruiken. Wie daar nog aan mocht twijfelen raadt ik sterk aan om op youtube eens te kijken en luisteren naar Ernst Wolff, een Duitse financieel deskundige die alles over ons zieltogende en inmiddels aan het infuus van het belastinggeld liggende monetaire systeem kort en voor iedereen duidelijk kan uitleggen.

    En ik weet zeker: als Trump deze aanval op de Fed echt gaat doorzetten heeft hij zijn doodvonnis getekend. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Blijf dit volgen Micha!

    1. Sinds de bankencrisis van 2008 hebben de banken geen afstand willen doen van hun casino-producten (zeg maar: van hun legale criminaliteit) en staat het monetaire systeem nog steeds aan de rand van dezelfde afgrond. Met steeds méér belastinggeld moeten we de reeds stinkend rijke institutionele beleggers (dat zijn bankiers) overeind houden. Maar aan dat uitplunderen van de bevolking om het monetaire systeem te redden zijn natuurlijk grenzen en die grens is in Frankrijk al bereikt: elke zaterdag stads-guerillia’s in Montpellier, Lille, Toulouse, Parijs, Valence, Lyon etc. etc. Nogmaals: geld zonder rente dat iedereen gelijke kansen biedt kan helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken. Een politicus is dus ALTIJD een criminele handlanger van hun bovenbazen bij de banken. Daar is geen enkele uitzondering op.

Geef een reactie