EIGENAAR DE VOLKSKRANT HEEFT BANDEN MET EXTREEM PEDO-NETWERK

LIGT HIER DE VERKLARING VOOR DE BIZARRE DEMMINK-BESCHERMING DOOR DE VOLKSKRANT EN OOK DOOR TROUW? * HANDELDE MARCEL HULSPAS BIJ ZIJN POGING MICHA TE PSYCHIATRISEREN IN OPDRACHT VAN OPPERBAAS CHRISTIAN VAN THILLO? * ALLEEN AL HET FEIT DAT VAN THILLO EN LIPPENS ZEER CLOSE ZIJN IS EEN ENORME RED FLAG GEZIEN LIPPENS’ AANVAL OP MICHA -DOOR HET KANTOOR VAN HARRO KNIJFF, DE BROUW BLACKSTONE WESTBROEK

Even wat extra feiten. Eind 2008 negeerde De Volkskrant een enquete onder de eigen lezers die de krant vroegen in de zaak-Demmink te duiken. Hier een verslag hiervan, geschreven door de door de Demmink-squads vermoorde Pamela Hemelrijk. Eerder had de hiervoor verantwoordelijke ‘journaliste’, Lidy Nicolasen, al een schandalig a decharge-stuk geschreven om de pedofiel te verdedigen. In 2009 komen zowel De Volkskrant als Trouw in handen van Christian van Thillo. In 2013 verschijnt in Trouw een giftig afreken-stuk over Micha onder de kop ‘Een publicist die alleen in complotten gelooft’. Een klacht tegen dat stuk bij de Raad voor de Journalistiek wordt tegengehouden door de voorzitter van vrijdag as. Egbert Myjer. Eind 2016 verschijnt het stuk van Hulspas in De Volskrant waarin Micha zowel een ‘paranoide gek’ wordt genoemd als ‘koning van het gekkenhuis’. Medio 2010 is heel Belgie in rep en roer om de vondst van snuff movie-achtig materiaal in de archieven van de Belgische kardinaal Danneels. Van Thillo’s krant De Morgen is er als de kippen bij de zaak wit te wassen. Via dit artikel krijgen we enig inzicht in ‘de mens’ Van Thillo. Zou de reden kunnen zijn voor het opkopen door Van Thillo van zowat de hele Nederlandse pers dat hij zo de berichtgeving kan controleren over de pedo-netwerken? Deze hypothese wint sterk aan geloofwaardigheid omdat een ander Belgisch bedrijf, Mediahuis (dat is nu bezig De Telegraaf in te lijven en NRC al in handen heeft) de rest van de Nederlandse pers aan het opkopen is: dan zal de topman van dat bedrijf ook wel -actief of passief- banden onderhouden met de netwerken.

12 Replies to “EIGENAAR DE VOLKSKRANT HEEFT BANDEN MET EXTREEM PEDO-NETWERK”

 1. Feit is dat Kat onder curatele staat van Lippens wanneer hij over hem publiceert (insinueert) op straffe van stevige dwangsommen!

  Zie verder naar onder bij mijn eerdere reacties.

 2. De menselijke elite heeft allang het mes in de rug gehad van buitengewoon sterk en uitsluitend (!) op materie gerichte psychopaten. ‘Pure evil trash’, de welgemanierdheid aan de oppervlakte slechts (met een soort talent dat als comorbiditeit moet worden gezien) ACTEREND, voor de goegemeente (maar veelal aanvankelijk ook voor deskundigen) kennelijk zeer overtuigend. Maar de normaliter onderliggende hoge mate van objectliefde is er simpelweg niet.

  Die pure schurken zagen bij wijze van spreken een woning van 1 miljoen (noodzakelijk voor geleverde en te leveren buitengewone inspanningen) die zij jaloers begeerden, maar konden door morele debiliteit niet de bijbehorende 10 miljoen bijdrage aan “het algemeen” leveren.
  Resultaat: moreel verval, ongerechtigheid en ontbinding/verloedering van de normale samenleving, als in de tijd van Iwan de Verschrikkelijke in Rusland.

  We moeten echt gaan testen op deze gruwelijke aberratie!

 3. http://www.klokkenluideronline.is/wp-content/uploads/2008/08/vaststellingsovereenkomst1.pdf

  2.1. In zeven artikelen van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website en op http://www.hetvrijevolk.com is medegedeeld dat de heer M. Lippens zich zou hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het verrichten van seksuele handelingen met kinderen. Deze mededelingen vinden onvoldoende steun in de feiten. Wij hebben deze artikelen daarom van die websites verwijderd en zullen deze verwijderd houden.”

  2.3. Kat en de Stichting zullen zich per de datum van ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst onthouden van enigerlei mededeling waarin de onder 2.1 genoemde rectificatie op enigerlei wijze wordt ontkracht of afgezwakt.

 4. ‘De schikking met Lippens hield in dat Kat een stuk of 7 artikelen van z’n KUL-en NRC-site moest verwijderen op straffe van een dwangsom.’

  Nou, die dwangsom kan Lippens nu meteen innen.

 5. “De grote media – vooral de elite-media die de agenda vastleggen die door de kleinere media meestal overgenomen wordt – zijn concerns die het doelpubliek “verkopen” aan andere belanghebbers. Het beeld van de wereld dat zij verkopen geeft de perspectieven en belangen weer van de verkopers, van de kopers en van wat ze verkopen. Concentratie van eigenaars in de media is zeer groot en neemt nog toe. Daarnaast is het zo dat de mensen die daar als manager werken of als commentator in beeld komen, tot dezelfde bevoorrechte elite behoren en we mogen ervan uitgaan dat zij dezelfde percepties, ambities en attitudes koesteren als hun opdrachtgevers en dezelfde klasse-belangen hebben.
  Journalisten die in dit system intreden, maken weinig kans om te slagen als ze zich niet aanpassen aan de ideologische druk, in de regel door de ideologie over te nemen. Want het is niet gemakkelijk om voortdurend iets te verkondigen en tegelijk iets anders te geloven. Zij die zich niet kunnen aanpassen worden door de gebruikelijke mechanismes uitgewied.”
  (Uit : “Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies”)

 6. Dit is opnieuw een bewijs van de juistheid van de visie van Noam Chomsky op de pers, en de kwalijke rol van media-eigenaren: “De grote media – vooral de elite-media die de agenda vastleggen die door de kleinere media meestal overgenomen wordt – zijn concerns die het doelpubliek “verkopen” aan andere belanghebbers. Het beeld van de wereld dat zij verkopen geeft de perspectieven en belangen weer van de verkopers, van de kopers en van wat ze verkopen. Concentratie van eigenaars in de media is zeer groot en neemt nog toe. Daarnaast is het zo dat de mensen die daar als manager werken of als commentator in beeld komen, tot dezelfde bevoorrechte elite behoren en we mogen ervan uitgaan dat zij dezelfde percepties, ambities en attitudes koesteren als hun opdrachtgevers en dezelfde klasse-belangen hebben.
  Journalisten die in dit systeem intreden, maken weinig kans om te slagen als ze zich niet aanpassen aan de ideologische druk, in de regel door de ideologie over te nemen. Want het is niet gemakkelijk om voortdurend iets te verkondigen en tegelijk iets anders te geloven. Zij die zich niet kunnen aanpassen worden door de gebruikelijke mechanismes uitgewied.”
  (Uit : “Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies”)

 7. Het blijft speculatie en ‘circumstancial’.

  Dus geen bewijs. En zelfs al heb je keihard bewijs, dan komt een morele debiel, bijv. Van Delden, zeggen dat 2 + 2 = 5 en dat bewijs dus geen bewijs is.

  Zo werkt dat in psychopathocratie PB BV, ijskoud medeplichtig aan de waanzinnige gruwelmoord op ca. 1,2 miljoen (hulpbehoevende) burgers binnen 1 1/2 uur te Dresden, GolfoorlogII, MH17 enz. enz. enz.

  WE MOETEN GAAN TESTEN!!!

 8. En dit moet een onthulling voorstellen? Op zijn best is het een luie aaname en dan ook nog van het soort guilty by association.

  Jammer dat Kat niet mag praten over de schikking met Lippens, waarbij Kat ongetwijfeld weer geen snipper bewijs had om ook maar iets hard te maken.

  En horen we Kat nu echt zeggen dat het niet zeker dat Demmink een pedo is? Na al die duiz-en-den baby’s die Demmink volgens Kat aan stukken heeft gescheurd?

  1. De schikking met Lippens hield in dat Kat een stuk of 7 artikelen van z’n KUL-en NRC-site moest verwijderen op straffe van een dwangsom.

   Daarnaast mag Kat nooit meer over Lippens publiceren voordat een door Lippens zelf ingestelde “raad van wijzen” daar goedkeuring aan geeft.

   Natuurlijk wenst Kat zich dat nu even niet te herinneren.

    1. De ruzie tussen Klokkenluider’s Micha Kat en Fortis topman Maurice Lippens is merkwaardig geëindigd. Vandaag verscheen een rectificatie waarin staat dat beschuldigingen van Lippens over pedofiele praktijken “onvoldoende steun in de feiten vinden”. Verdere publicaties kunnen leiden tot een boete van 10.000 euro, zo blijkt uit een overeenkomst die Kat met Fortis is aangegaan.

     Kat mag echter blijven schrijven over Fortis-voorzitter Maurice Lippens in relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient – en nu komt het – bij een meningsverschil met Fortis de concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan “een of meer door beiden aan te wijzen derde(n)”.

     Kat komt daarmee in feite onder curatele te staan van een Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML)

     1. Haha eerst zei je nog dat die Commissie eenzijdig zou mogen worden samengesteld door Lippens….

Geef een reactie