REHABILITATIE-OFFENSIEF MICHA: SOMMATIE AAN THOMAS BRUNING VAN DE NVJ

EXTRA: SCHOKKENDE REPORTAGE OVER DE MOORD OP DASCHA, GROTENDEELS GEBASEERD OP ONDERZOEK VAN DEZE WEBSITE

LUISTER HIER NAAR ONS GESPREK MET BRUNING VAN 11 FEBRUARI: HIJ HEEFT NOG STEEDS NIET GEREAGEERD * WELK BELANG HEEFT BRUNING MICHA OP DEZE WIJZE TE BEHANDELEN? * WORDT OOK DE NVJ AANGESTUURD DOOR JORIS DEMMINK EN DE PEDOFIELEN?

[wp_ad_camp_1]

Van: Thijs Stapel
Datum: 22 februari 2016 15:05:32 CET
Aan: tbruning@nvj.nl
Onderwerp: Kat/ NVJ

Geachte heer Bruning,

Mijn client Micha Kat heeft u de afgelopen weken op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in zijn strafzaken, met name wat betreft zijn hoger beroep tegen de veroordeling wegens ‘doodsbedreiging’ aan het adres van Bart Mos. In dat hoger beroep wil het gerechtshof Mos als getuige horen voordat kan worden beslist over de vraag of de veroordeling van cliënt door de rechtbank terecht is geweest.

Op grond van deze ontwikkelingen en de u overlegde stukken kan de conclusie thans niet anders luiden dat het het royement van Kat, dat tot stand kwam zonder wederhoor en zonder onherroepelijke veroordeling, moet worden teruggedraaid. Dat royement is immers gebaseerd op een veronderstelling, waarvan gezien de ontwikkelingen in het hoger beroep nog allerminst vaststaat of deze juist is. Daarmee is het zeer de vraag in hoeverre het royement op goede gronden is gebaseerd. In dat verband vraag ik mij overigens af waarom de vermeende bedreiging aan het adres van Mos tot een royement heeft moeten leiden. Hoewel ik mij kan voorstellen dat uw vereniging het in het algemeen onwenselijk vindt als collega-journalisten elkaar bedreigen, begrijp ik niet waarom daarmee volgens u (in uw brief van 25 oktober 2011 aan cliënt) in strijd met de statuten van de NvJ is gehandeld. Waar in de statuten staat iets te lezen over hoe journalisten zich ten opzichte van elkaar moeten gedragen?

Hoe dan ook staat met de ontwikkelingen in het hoger beroep geenszins vast of de beschuldigingen aan het adres van cliënt juist zijn. Graag verneem ik binnen een week van u in hoeverre deze ontwikkelingen voor u aanleiding zijn om de beslissing tot royement van oktober 2011 terug te draaien en, zo ja, welke acties u daartoe in gang gaat zetten.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur

2 Replies to “REHABILITATIE-OFFENSIEF MICHA: SOMMATIE AAN THOMAS BRUNING VAN DE NVJ”

 1. Dascha met armen in Zij op spoor en bewoog niet…. ja dát kán..

  Zo als ik al weer gaf door een messteek in de nier geeft zulk Pijn dat men bevriest en van de Pijn geen eens kan gillen praten of bewegen.. Dat Weet Ik omdat ik dit zelf beleefd heb en Weet hoe het voelt en werkt en is ideale manier om iemand helemaal te verlammen.

  Moet je weer bij die politie en die none patholoog (wel eens meer) zijn die dus een messteek verdonkeremaand hebben…verder gezamelijk heel het Sporen onderzoek verwoest hebben … ook dat ze onder de blauwe plekken zat ghb heroine en satadura sperma….

  En al die in beslag genoemen cctv beelden en materiaal dat men maar voor al pr de vries zn wagenpark niet zag scheuren door Hilversum.

  En volgens Mij is dat pr de vries zijn eigen stem ook die de enige beelden maakte van die nacht!!!

  Nu nog Vragen of pr de vries zijn mes eventjes laat Zien?
  Ik Verdenk hém dé Dader te Zijn!!! Op gewacht bij de spoorovergang en Haar daar aan gevallen en vandaar hij die nacht waakte op die monitor in die opvang om Haar te onderscheppen!!!

 2. WORDT OOK DE NVJ AANGESTUURD DOOR JORIS DEMMINK EN DE PEDOFIELEN?

  Nou de tot ongerechtigheid neigende bastaards daar worden aangestuurd…..vermoedelijk door de psychopaten van ‘adapted compensated’ USA/GB SS-(vazal)staat PB BV.

Geef een reactie