VANAVOND ROA 7 OVER ONDERMEER DE KOMENDE MEGA-CLASH MET CHRIS KLOMP, BE THERE!

EXTRA: LEES DE 50-STE COLUMN VAN MICHA OP NIBURU.CO OVER ZIJN LEVEN ALS ASIELZOEKER IN IJSLAND MORGEN MOET CHRIS KLOMP HEBBEN GEREAGEERD OP DE SOMMATIE VAN THIJS STAPEL EN HEM EXPLICIET AANGEVEN WAAR MICHA IN DIT ARTIKEL ZICH SCHULDIG HEEFT GEMAAKT AAN: 1. ONWAARHEDEN 2. LASTER 3. SMAAD 4. BELEDIGING Meer